Politiereglement over het beheer van afvalstoffen

In dit reglement staat beschreven welk afval onder welke afvalstroom valt, hoe deze worden ingezameld (huis-aan-huis ophaling, recyclagepark, glasbollen, …) en hoe ze aangeboden moeten worden.