Afvalbelasting

Directe inning

Sinds 2019 wordt in Oudsbergen de afvalbelasting direct geïnd. Dat wil zeggen dat de afvalbelasting rechtstreeks door ieder gezin betaald wordt. In het voorjaar vallen de aanslagbiljetten in de brievenbussen.

Wat houdt de afvalbelasting in?

De afvalbelasting omvat alle kosten op jaarbasis voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen die deel uitmaken van de basisdienstverlening en een quotum voor huisvuil.

De basisdienstverlening bedraagt 123,50 euro in 2021. Dat bedrag wordt aangevuld met het quotum huisvuil dat verschilt naargelang de gezinssamenstelling.

In 2019 heeft het gemeentebestuur van Oudsbergen nog een deel van de afvalbelasting betaald met eigen middelen. Die tussenkomst bedroeg 70 euro per gezin. Sinds 2020 betaalt het gemeentebestuur geen tussenkomst meer.

Bekijk de berekening van jouw afvalbelasting

Jouw afvalbelasting