Aankopen van 8.500 tot 30.000 euro

Deze dossiers worden behandeld door de dienst aankoop- en contractbeheer. De technische beschrijving moet door de aanvrager uitgewerkt worden, de dienst aankoop- en contractbeheer voert de procedure. Deze aanvragen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

  1. De aanvragende dienst maakt een dossier op met een technische beschrijving en maakt een vastlegging aan in Corsa.
  2. De verantwoordelijke budgethouder geeft zijn/haar goedkeuring.
  3. De dienst aankoop- en contractbeheer zal het dossier verder administratief afhandelen.
  4. De dienst financiën controleert het beschikbare budget en de budgetsleutel in de beslissing van het College.
  5. Na de goedkeuring door het College kan de dienst financiën overgaan tot een definitieve vastlegging. De bestelbon wordt aan de aanvrager bezorgd.
  6. De aanvrager bezorgt de bestelbon aan de leverancier.