Sportcentrum Meeuwen

Praktische info

Adres: Kerkplein 1, 3670 Oudsbergen

089 810 910 | uit@oudsbergen.be 

Het gemeentelijk sportcentrum is opgesplitst in twee delen:

  • Het oude gedeelte ('89) bevat 1 omnisportzaal een gevechtssport- en een vergaderzaal.
  • Het nieuwe gedeelte ('01) bevat 1 sportzaal, een polyvalente zaal annex danszaal, een ontvangstruimte.

Er zijn kleedkamers, douches en sanitaire voorzieningen. Het sportcentrum is toegankelijk voor iedereen, ook voor mindervalide sporters. De meest gebruikelijke materialen voor balsporten, turnen, enz. zijn aanwezig.

Reserveren

Je kan de reservatieformulieren onderaan deze pagina downloaden.

Langdurige reservaties

De huurgelden voor de uren die opgenomen zijn in de jaarkalender worden maandelijks of halfjaarlijks gefactureerd.

  • Maandelijkse facturering: elke vereniging die een aantal uren voor de volgende maand niet wenst te gebruiken, moet voor de 20ste van de maand voordien de Uitbalie verwittigen. Als de Uitbalie hier niet schriftelijk van op de hoogte wordt gebracht voor de 20ste van de maand, moet de huurder de toegezegde uren van de volgende maand betalen.
  • Halfjaarlijkse facturering: de periode van augustus t.e.m. december en van januari t.e.m. juni wordt gefactureerd. Annuleringen moeten gebeuren voor 20 juli en/of voor 20 december.

Vrije uren

Iedere 21ste van elke maand worden de vrije uren van de volgende maand ter beschikking gesteld. Het uur wordt toegekend aan diegene die eerst een aanvraag doet.

Reserveringen van de vrije uren moeten op voorhand betaald worden. Bij telefonische reservaties krijg je 48 uur tijd om het gereserveerde uur te komen betalen. Zo niet, kan het aangevraagde uur aan anderen verder verhuurd worden. Geef steeds naam, vereniging en telefoonnummer door.

Kasreserveringen voor het weekend moeten ten laatste op vrijdagmiddag om 12 uur betaald zijn. Ook moeten deze uren zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande reserveringen.

Gereserveerde terreinen die 10 minuten na het begin van de gebruikstijd niet in gebruik genomen zijn, mogen aan anderen verhuurd worden.

Als de huurtijd overschreden wordt, zal bijkomend het minimumtarief van 30 minuten aangerekend worden.

Bijzondere activiteiten/evenementen

Download het aanvraagformulier en reglement voor bijzondere activiteiten en evenementen onderaan de pagina.

Afspraken

Schoenen

Gewone schoenen of buitensportschoenen zijn niet toegelaten in de polyvalente zalen/sportzalen. De sportschoenen zijn bij voorkeur wit, kleurloos of kleurvast, zuiver en getest bij de toezichters. Sportschoenen worden ter plaatse aangedaan.

Kleedkamers

  • Training: 10 minuten voor en 20 minuten na de gereserveerde tijd.
  • Wedstrijd: 30 minuten voor en 30 minuten na de gereserveerde tijd.

Gebruik enkel de kleedkamer die je door de toezichter wordt aangewezen. Sporttassen mogen niet in de sportzalen. Uitzondering: de specifieke gebruikstassen (bv. rackettassen, tas met lesmateriaal van de trainer, …).

Om toegang te krijgen tot specifieke lokalen van het sportcentrum moeten personen jonger dan 19 jaar begeleid worden door een verantwoordelijke ouder dan 19 jaar. De trainer, lesgever of leerkracht is tijdig aanwezig. Zonder volwassen begeleider krijgen minderjarigen geen kleedkamer. De aanwezige volwassen begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen en staan in voor toezicht, zeker tijdens de pauzes.

Oefenwedstrijden

Oefenwedstrijden moeten tijdig gemeld worden aan de sportdienst zodat de toezichters het kleedkamerschema in orde kunnen brengen.

Ballen (werpen of rollen) zijn NIET toegelaten in de polyvalente zalen

Plak/hars

Het gebruik van plak is streng verboden. Enkel tijdens wedstrijden vanaf nationale reeksen en de Beker van België (BHB-niveau) is het gebruik van D’N GRIP toegelaten. De thuisploeg levert deze plak die in de sportzaal op de wedstrijdtafel wordt gezet. Plak mag men enkel aanbrengen op de handen, NIET op ballen, schoenen, … .

Eten en/of drinken

Eten en drinken (ook kauwgom) is niet toegestaan in de polyvalente zalen, de sportzalen, de kleedkamers en tribune. Water in plastieken flessen of bekertjes is wel toegelaten. Glas en blikjes zijn verboden, ook in de kleedkamers.

Nieuwe trainers

Nieuwe trainers komen best de eerste les 15 minuten eerder om uitleg te krijgen in verband met materialen die je in het sportcentrum kan gebruiken.

Eigen materiaal moet duidelijk getekend zijn.

Uitgeleend materiaal

Materialen van het sportcentrum kan je bekomen bij de toezichter. De gebruiker ruimt het materiaal terug op. De sleutel van de rekken wordt terug gegeven aan de toezichter.

Geluidsinstallatie

Kan enkel gebruikt worden indien de andere gebruikers van het sportcentrum niet gestoord worden.

Lees het uitgebreide reglement via de downloads onderaan de pagina.

Tarieven

De tarieven kan je downloaden onderaan deze pagina.

Contact