Positief resultaat voor jaarrekening 2022

Gepubliceerd opwoensdag 24 mei 2023 om 06:25
Door een voorzichtige financiële aanpak in onzekere tijden sloot Oudsbergen 2022 af met 4,8 miljoen euro meer dan verwacht. Dat blijkt uit de jaarrekening, die aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

Na de moeilijke coronajaren 2020 en 2021 volgde in 2022 de Russische inval in Oekraïne. De prijzen van bijvoorbeeld energie, bouwmaterialen en papier gingen pijlsnel de hoogte in. Door de vele indexeringen gingen ook de loonkosten fors omhoog. Bovendien waren de voorspellingen niet goed: er was onduidelijkheid over de gemeentelijke inkomsten en de lonen zouden blijven stijgen.

Oudsbergen besloot dan ook snel om de tering naar de nering te zetten. Het meerjarenplan werd al in juni 2022 herzien, in plaats van in december zoals gewoonlijk. Zo kon er extra budget voorzien worden waar dat nodig was, bijvoorbeeld om de hogere energiefacturen op te vangen.

Intussen zijn de markten gestabiliseerd. De jaarrekening van 2022, zeg maar een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van vorig jaar, werd positief afgesloten met 4,8 miljoen euro meer dan verwacht.

De gemeente Oudsbergen gaf zo’n 4 miljoen minder uit dan begroot. De personeelskosten voor gemeente en OCMW vielen 2,2 miljoen euro lager uit dan verwacht: er waren minder loonindexeringen dan voorspeld en een aantal functies waren niet ingevuld. Voor andere budgetten vielen de kosten ook lager uit dan initieel verwacht. Enkele projecten werden ook later uitgevoerd. Aan de inkomstenzijde waren er meer belastinginkomsten dan gebudgetteerd en vielen de subsidies voor de personeelskosten van het vaccinatiecentrum hoger uit dan gedacht.

Het overschot wordt mee verwerkt in de volgende aanpassing van het meerjarenplan, voorzien voor juni 2023.

De jaarrekening van gemeente, OCMW en AGB vind je hier.