Politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (afvalreglement)

Datum bekendmaking  donderdag 22 oktober 2020 Datum besluit  maandag 28 september 2020 Datum zitting  maandag 28 september 2020

Downloads