Planologisch attest

Inhoud

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Meer informatie (voorwaarden, procedure) voor een planologisch attest vindt u op de website van Departement Omgeving.

Voorwaarden

Er is een handleiding voor planologische attesten. Op pagina’s 2 t.e.m. 6 worden de voorwaarden om te voldoen aan een planologisch attest uitgebreid toegelicht.

Procedure

Het aanvraagdossier wordt ingediend bij de gemeente. Het dossier wordt ingediend per beveiligde zending of een afgifte tegen ontvangstbewijs.

De volledige procedure wordt beschreven in de handleiding op pagina’s 16 t.e.m. 20.

Wat meebrengen

De verplichte onderdelen uit het dossier worden beschreven op pagina’s 6 t.e.m. 13 van de handleiding. Het dossier moet opgesteld worden door een erkend ruimtelijk planner.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 250 euro.

Regelgeving

De bepalingen over planologisch attest uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikelen 4.4.24 t.e.m. 4.4.29)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest

Contact

De regels rond bouwen en verbouwen zijn complex. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we op afspraak en vragen we op voorhand al informatie zodat we ons kunnen voorbereiden.

Stel je vraag