Projectvereniging RLKM

Doel

De projectvereniging heeft tot doel het natuurlijk patrimonium - natuur, landschap en erfgoed - in te richten, te beheren, te ontwikkelen en te bevorderen zodat er een doeltreffend ruimtelijk, natuur-, milieu- en erfgoedbeleid wordt ontwikkeld.

De projectvereniging heeft eveneens tot doel het cultureel patrimonium doeltreffend te beschermen, te beheren en te ontwikkelen. De projectvereniging wil de toegankelijkheid van het natuurlijk en cultureel patrimonium op passende wijze stimuleren via toeristische, recreatieve en educatieve maatregelen om de socio-economische belangen van de streek te behouden en te versterken.

De initiatieven zijn gericht op o.a. het bevorderen van het streekeigen karakter, de natuurrecreatie, het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het draagvlak voor natuur en het geïntegreerd en gebiedsgericht beheer. De projectvereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. 

Afgevaardigden

vertegenwoordiger met stemrechtHanne Schrooten
 An Knoops (opvolger)
vertegenwoordiger met raadgevende stemJan Schonkeren
 René Leyssen (opvolger)