Permanente bewegwijzering van een onderneming

Inhoud

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

Procedure

U dient uw aanvraag voor permanente bewegwijzering in bij de gemeente. Dat kan via mail of op afspraak.

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt AWV uw aanvraag goed, dan levert de gemeente de borden aan AWV en plaatst AWV de bewegwijzeringsborden. 

Wat meebrengen

  • schriftelijke aanvraag met correcte vermelding van de naam van de handelszaak of bedrijf
  • plan met aanduiding gewenste locaties van de borden

Kostprijs

  • kosten voor de borden en toebehoren (palen, beugels) te dragen door de aanvrager
  • plaatsing en onderhoud respectievelijk voor de gemeente of AWV

Voor wie

bedrijven/zelfstandigen/ …

Contact