Participatieforum kinderopvang

In het participatieforum zitten burgers regelmatig samen om te praten over het gemeentelijk beleid rond kinderopvang, gezin en kind. Tijdens samenkomsten worden ideeën uitgewisseld en probeert ieder lid vanuit zijn eigen expertise of ervaring luidop na te denken over een beter beleid.

Participatiefora hebben de opdracht om het gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren. Dat kan over onderwerpen die het gemeentebestuur aanreikt, maar het participatieforum kan ook spontaan adviezen formuleren.

Op 16 november 2021 was er een opstartvergadering rond dit participatieforum. In deze vergadering kwamen een twaalftal mensen samen om de doelen en de werking van het forum te bespreken.

Welke doelen heeft het forum voor ogen?

Wat wil het forum uiteindelijk bereiken? Op deze vraag kan nog geen perfect en uitgebreid antwoord gegeven worden. Specifieke doelen heeft het forum in de opstartvergadering namelijk nog niet bepaald. Wel heeft het forum algemene doelen geformuleerd, die later meer concreet en tastbaar zullen worden bij verder overleg.

Onderstaande doelen werden door het forum vooropgesteld.

 • Het forum wil het niet alleen hebben over kinderopvang, maar wil alles behandelen rond gezinnen, kinderen, oudere jeugd en baby’s.
 • Het forum wil inzetten op een goed onthaal in de brede zin. Een breed onthaal moet ervoor zorgen dat gezinnen een centraal aanspreekpunt hebben voor al hun vragen en bezorgdheden die zich situeren rond het kind en het gezin.
 • Het forum wil ervoor zorgen dat een breed aanbod gecreëerd wordt voor kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat geen enkel kind of gezin uitgesloten mag worden van de gepaste hulp of ondersteuning.
 • Het forum wil bekendmaken aan burgers wat het aanbod inhoudt. Ze wil Oudsbergenaren bereiken en informeren. Hierbij zorgt het forum ervoor dat hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen zo toegankelijk mogelijk is.
 • Het forum wil contacten leggen met verschillende partnerinstellingen, verenigingen en individuen. Zo wil het forum een netwerk
 • Het forum wil een regelmatig contact en een goede verstandhouding met de participatiefora rond jeugd en rond verenigingen en vrije tijd.

Met welke thema’s houdt het forum zich bezig?

Tijdens de opstartvergadering werden ook enkele thema’s bepaald waarmee het forum zich in hoofdzaak mee bezighouden:

 • Grootschalige thema’s: zorg voor gezinnen, ouders, oudere kinderen en baby’s, … . Dit is een zeer brede groep. Daarom zal het forum goed moeten plannen en prioriteiten stellen per vergadering en periode. Er kan namelijk niet rond alle thema’s tegelijk gewerkt worden op hetzelfde moment. Er moet dus doelgroepgericht gewerkt worden
 • Het forum wil onderzoek doen naar de knelpunten en zwakheden van het huidig beleid.
 • Andere thema’s waar het forum zich mee bezighoudt zijn: preventieve gezondheidszorg, het groeipakket, onderwijs, jeugdhulp

Op welke manier gaat het forum te werk?

In de opstartvergadering werden enkele centrale regels opgesteld rond de praktische werking van het forum:

 • Tussen november 2021 en juli 2022 zal drie tot vier keer vergaderd worden. De precieze datums hiervan staan nog niet vast. Deze worden in de eerstvolgende vergadering vastgelegd, die plaatsvindt op dinsdag 1 februari 2022 om 19.30 uur.
 • Tijdens de verschillende vergaderingen zal worden gefocust op verschillende kleinere thema’s. Dit zorgt ervoor dat niet steeds iedereen aanwezig moet zijn. Daarnaast kunnen extra personen met expertise worden uitgenodigd om bij een vergadering over een specifiek thema aanwezig te zijn.
 • Een aantal personen uit het forum zullen het forum vertegenwoordigen in de centrale participatieraad. Wie dit zal zijn, hangt af van het thema dat in de participatieraad aan bod komt. Niet steeds dezelfde mensen zullen hiervoor gekozen worden.
 • Het forum bedacht een nieuwe naam voor het forum: Opgroeien en Opvoeden in Oudsbergen (OOO). Vanaf de volgende vergadering zal deze naam definitief gehanteerd worden.