Participatieforum opgroeien en opvoeden

In het participatieforum zitten burgers regelmatig samen om te praten over het gemeentelijk beleid rond kinderopvang, gezin en kind. Tijdens samenkomsten worden ideeën uitgewisseld en probeert ieder lid vanuit zijn eigen expertise of ervaring luidop na te denken over een beter beleid.

Participatiefora hebben de opdracht om het gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren. Dat kan over onderwerpen die het gemeentebestuur aanreikt, maar het participatieforum kan ook spontaan adviezen formuleren.

Wil je graag weten wat er in de vergaderingen aan bod kwam? Of wil je graag ontdekken welke adviezen het forum al geformuleerd heeft? Klik dan op de link hieronder.

Agenda en verslagen

Welke doelen heeft het forum voor ogen?

Wat wil het forum uiteindelijk bereiken? Op deze vraag kan nog geen perfect en uitgebreid antwoord gegeven worden. Specifieke doelen heeft het forum in de opstartvergadering namelijk nog niet bepaald. Wel heeft het forum algemene doelen geformuleerd, die later meer concreet en tastbaar zullen worden bij verder overleg.

Onderstaande doelen werden door het forum vooropgesteld.

  • Het forum wil het niet alleen hebben over kinderopvang, maar wil alles behandelen rond gezinnen, kinderen, oudere jeugd en baby’s.
  • Het forum wil inzetten op een goed onthaal in de brede zin. Een breed onthaal moet ervoor zorgen dat gezinnen een centraal aanspreekpunt hebben voor al hun vragen en bezorgdheden die zich situeren rond het kind en het gezin.
  • Het forum wil ervoor zorgen dat een breed aanbod gecreëerd wordt voor kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat geen enkel kind of gezin uitgesloten mag worden van de gepaste hulp of ondersteuning.
  • Het forum wil bekendmaken aan burgers wat het aanbod inhoudt. Ze wil Oudsbergenaren bereiken en informeren. Hierbij zorgt het forum ervoor dat hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen zo toegankelijk mogelijk is.
  • Het forum wil contacten leggen met verschillende partnerinstellingen, verenigingen en individuen. Zo wil het forum een netwerk opbouwen.
  • Het forum wil een regelmatig contact en een goede verstandhouding met de participatiefora rond jeugd en rond verenigingen en vrije tijd.

Met welke thema’s houdt het forum zich bezig?

Tijdens de opstartvergadering werden ook enkele thema’s bepaald waarmee het forum zich in hoofdzaak mee bezighouden:

  • Grootschalige thema’s: zorg voor gezinnen, ouders, oudere kinderen en baby’s, … . Dit is een zeer brede groep. Daarom zal het forum goed moeten plannen en prioriteiten stellen per vergadering en periode. Er kan namelijk niet rond alle thema’s tegelijk gewerkt worden op hetzelfde moment. Er moet dus doelgroepgericht gewerkt worden
  • Het forum wil onderzoek doen naar de knelpunten en zwakheden van het huidig beleid.
  • Andere thema’s waar het forum zich mee bezighoudt zijn: preventieve gezondheidszorg, het groeipakket, onderwijs, jeugdhulp