Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind

Neem contact met ons op voor een afspraak

Inhoud

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden). Het kind krijgt dan ook officieel een voornaam en familienaam.

  • Werd het kind tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een voornaam krijgen. Een familienaam is niet mogelijk.

  • Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer. In onze gemeente kan dit op afspraak met de dienst burgeradministratie.

Op de akte van aangifte van het doodgeboren kind staat de moeder en de vader of meemoeder. Als de vader of meemoeder niet getrouwd was met de moeder of het kind vooraf niet erkende, kunnen ze vragen om toch in de akte vermeld te worden. Dat kan alleen met schriftelijke toestemming van de moeder. U kan het formulier hieronder downloaden en invullen. 

Wat meebrengen

  • Overlijdensattest
  • Medisch attest waarop de duur van de zwangerschap vermeld staat.

Kostprijs

De aangifte van het overlijden van een doodgeboren kind is gratis.

Uitzonderingen

Wanneer het kind leefde op het ogenblik van de geboorte, maar overleed vooraleer de geboorte werd aangegeven, wordt het kind niet als doodgeboren beschouwd. In dit geval wordt een geboorteakte en overlijdensakte opgemaakt en geen akte van aangifte van levenloos kind.

Regelgeving

Wet van 24 april 1999 tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond (B.S. 24 juni 1999)

Contact