Over ons

Met "Huis van Phil" wil de gemeente Oudsbergen en Bond zoner Naam in nauwe samenwerking met Rijksarchief Phil Bosmans' inspirerende erfenis verzamelen, bewaren en levend houden voor zoveel mogelijk mensen. Via een gevarieerd aanbod van publieksactiviteiten trachten wij waarden zoals solidariteit, respect, gastvrijheid en inzet voor een betere samenleving uit te dragen. In de geest van Phil wenst "Huis van Phil" mensen bovenal te inspireren en te engageren. 

HUIS VAN PHIL INSPIREERT 

"Huis van Phil" zet uiteenlopende activiteiten op. Zijn talloze krachtige teksten, inspirerende spreuken en wereldverspreide boeken herbergen een tijdloze boodschap van optimisme, levenskunst en geloof in de medemens. Zijn vooruitstrevende engagement leeft vandaag voort in de sociale projecten van Bond zonder Naam en andere organisaties. In een wereld die steeds harder lijkt te draaien, blijven zijn inzet en solidariteit een bron van inspiratie. 

HUIS VAN PHIL VERZAMELT

"Huis van Phil" verzamelt informatie over Bosmans' leven en werk, bewaart het zorgvuldig en maakt toegankelijk voor verder onderzoek. Phil's talrijke boeken kregen vertalingen tot in de verste uithoeken van de wereld. De groeiende collectie maandspreuken die hij bij Bond zonder Naam introduceerde, is iconisch. Daarnaast liet Phil vele aantekeningen, brieven, foto's en documenten na. Ze herbergen een schat aan informatie en vertellen ons hoe toevallige gebeurtenissen hun stempel drukten op zijn leven. Ze getuigen van zijn enorme vastberadenheid die voortdurend op de proef werd gesteld, maar steeds overeind bleef. 

HUIS VAN PHIL 

Phil Bosmansplein 1

3670 Oudsbergen (Gruitrode)

tel. +32 89 85 59 46 

info@huisvanphil.be

www.huisvanphil.be

GEMEENTE OUDSBERGEN

Dorpsstraat 44

3670 Oudsbergen

tel. +32 89 81 01 00

info@oudsbergen.be

www.oudsbergen.be

BOND ZONDER NAAM

St.-Jacobsmarkt 39

2000 Antwerpen

tel. +32 3 201 22 10

welkom@bzn.be

www.bzn.be