Oudsbergen verdeelt 290.000 euro coronasubsidies aan verenigingen

Gepubliceerd opdinsdag 15 dec 2020 om 15:30
Het coronavirus betekent voor veel verengingen een zware financiële dobber. Om hen te steunen, verdeelt het gemeentebestuur zo’n 290.000 euro onder het verenigingsleven.

De gemeente Oudsbergen ontving van de Vlaamse overheid een noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media. Het volledige bedrag wordt toegekend aan Oudsbergse verenigingen, die omwille van corona heel wat inkomsten hebben gemist of extra kosten moesten maken om hun eigen infrastructuur coronaveilig te maken. 

Alle verenigingen konden tussen juli en oktober een aanvraag indienen voor een subsidie. Om inspraak in de verdeling te hebben, gebeurde de toekenning van de subsidies in overleg met een afvaardiging van telkens twee leden van de jeugd-, sport- en cultuurraad. 

Extra onkosten

In Oudsbergen zijn er heel wat verenigingen met een eigen infrastructuur, die extra onkosten hebben gemaakt om hun werking zo veilig mogelijk te organiseren en hun infrastructuur coronaproof te maken: beschermingsmateriaal, ontsmettingsgel … Om die kosten gedeeltelijk te compenseren, mochten ze een aanvraag indienen. 22 verenigingen bezorgden een overzicht van hun gemaakte onkosten.

Voor deze soort subsidie wordt gekeken naar de onkosten. Afhankelijk van de gemaakte kosten, krijgen de verenigingen een bedrag tussen 50 en 1.000 euro.

Verloren fondsenwerving

In normale omstandigheden organiseren heel wat verenigingen eetdagen, fuiven, verkoopacties… voor hun fondsenwerving. Door het coronavirus konden deze activiteiten niet plaatsvinden en verliezen de verenigingen een groot deel van hun inkomsten. 88 verenigingen dienden een overzicht in van hun verloren inkomsten als aanvraag voor de subsidie.

Uit het overleg met de verschillende raden blijkt dat een gelijke verdeling het meest aangewezen is. Zo krijgt elke vereniging 34 procent van hun gemiste inkomsten.

Tweede periode

Ook voor de tweede periode van de pandemie (oktober tot maart) wordt een bedrag voorzien. Ook dan krijgen de verenigingen de kans om hun verloren inkomsten of gemaakte onkosten door te geven. Opnieuw wordt met de verschillende raden samengezeten om de subsidies eerlijk te verdelen.