Opvang voor kinderen met een beperking

In het centrum voor inclusieve kinderopvang (C.I.K.) kan je terecht met vragen over de opvang van een kind tussen 0 en 14 jaar dat specifieke zorgen nodig heeft.

De Krekel is een gemeentelijk opvanginitiatief voor kinderen en jongeren met een beperking vanaf 4 jaar.