Oppompverbod in heel Oudsbergen

  • 10 juli 2019

Update 29 juli 2019

Er zijn blauwalgen waargenomen in het kanaal Bocholt-Herentals.  Daarom is het binnen een straal van 100 meter rond de drijflaag van het kanaal verboven om water op te pompen voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

pdf bestandPolitiebesluit captatie- en recreatieverbod blauwalgen 26 juli 2019.pdf (69 kB)

Update 24 juli 2019

Om de schade te beperken, heeft de Vlaamse Droogtecommissie geadviseerd om een oppompverbod in te stellen in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er lokaal redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een oppompverbod op te leggen.

Het is dus verboden om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen. Er zijn enkele uitzonderingen. In deze onbevaarbare waterlopen mag wel nog water opgepompt worden:

  • In de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
  • In de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
  • In de Berwijn in Voeren.

Beperkt oppompen van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor  aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

Uit de bevaarbare waterlopen en kanalen mag wel nog water opgepompt worden. Meer info op www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties.

pdf bestandPolitiebesluit captatieverbod 25 juli 2019 (63 kB)

 

captatie