Ophovenderheide

In het gebied Ophovenderheide tussen Nieuwe Kempen en Opglabbeek liggen enkele mooie vennen. Een ven is een klein, meestal ondiep meer dat voorkomt op zandgronden.

Turfven

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de bodem uit de omgeving van het Turfven belangrijk patrimonium bevat uit de Steentijd. Het veen werd vroeger ontgonnen en gebruikt als brandstof, ook wel turf genoemd. Vandaar de naam Turfven. Je kan hier kleine dodaars en heikikkers spotten. De mannetjes van deze onopvallende bruin gekleurde kikker kleuren in het voorjaar felblauw.

Ruiterskuilen

Als belangrijke bron van het Kempens steentijderfgoed, is het gebied rond het ven Ruiterskuilen archeologisch erg waardevol. In 1798 vonden ondergedoken lotingen er een geschikte schuilplaats. Lotingen zijn jongemannen die ingeschreven waren voor de
militaire dienstplicht. In een recenter verleden werd dit ven als pleisterplaats voor paarden gebruikt. Daar heeft het waarschijnlijk ook zijn naam aan te danken. Nu kan je er picknicken op het water en genieten van de stilte en de natuur.

Schaapsven

Het Schaapsven is een van de kleinste vennen in Oudsbergen en dankt zijn naam aan de geschiedenis. Vennen en andere heiplassen werden vroeger gebruikt om schapen te wassen voor het scheren. Hoe deed men dat? Voor de zomer, kort voor de scheerbeurt, joeg men de schapen het ven in. De wol dreef in het water en het vuil werd er met de hand uitgekamd. Ook het afgeschoren wol werd later in de vennen gewassen.

Zwartven

Het Zwartven is zoals de andere vennen ontstaan door zandverstuivingen en wordt uitsluitend gevoed door regenwater. Je kan hier kleine dodaars en heikikkers spotten. De mannetjes van deze onopvallende bruin gekleurde kikker kleuren in het voorjaar felblauw.