Openbaar onderzoek uitbreiding Industrieterrein Opglabbeek

  • 8 november 2019

Het provinciebestuur startte een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op om het regionaal bedrijventerrein Opglabbeek uit te breiden. Via dit nieuwe plan krijgen de regionale bedrijven Scania en Weltjens uitbreidingsmogelijkheden en kan de noordelijke rand van het bedrijventerrein beter landschappelijk gebufferd worden.

Openbaar onderzoek

Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen de plannen en bijhorende documenten inkijken tijdens het openbaar onderzoek van vrijdag 8 november 2019 tot maandag 6 januari 2020. Dit kan tijdens de kantooruren:

  • bij de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt)
  • bij de dienst Ruimte van de gemeente Oudsbergen (gemeentehuis Opglabbeek, Gildenstraat 1 en gemeentehuis Meeuwen, Dorpsstraat 44)

Je kan de documenten ook online raadplegen via de website van de provincie Limburg: www.limburg.be/lopendeplanningsprocessen.

Opmerkingen kunnen tot en met 6 januari 2020 schriftelijk bezorgd worden:

  • per aangetekende brief gericht aan de Procoro (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening), Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
  • tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimte op het gemeentehuis Opglabbeek, Gildenstraat 1 en gemeentehuis Meeuwen, Dorpsstraat 44.
  • per e-mail aan procoro@limburg.be

Infomoment op 4 december

Op 4 december 2019  vindt er een infomoment plaats van 18 tot 20 uur in den Ichter (zaal D en E), Gildenstraat 16, Opglabbeek. Iedereen is welkom.

Documenten

pdf bestandAankondiging openbaar onderzoek (68 kB)

pdf bestandOnteigeningsplan (1 MB)

pdf bestandProjectnota (793 kB)

pdf bestandBesluit provincieraad (78 kB)