Archeologisch onderzoek Commanderij volgende week van start

Gepubliceerd opdinsdag 8 mrt 2022 om 11:43
Volgende week start het archeologisch vooronderzoek aan de Commanderij in Gruitrode. Tijdens dit onderzoek wordt de site afgesloten met hekken voor alle bezoekers.

Om een omgevingsvergunning te verkrijgen voor de restauratie van de Commanderij is een archeologisch vooronderzoek wettelijk verplicht. Er worden geen archeologische opgravingen uitgevoerd, maar enkel een voorstudie die een inschatting maakt van de archeologische verwachtingen op het terrein.

Het geofysisch onderzoek van volgende week focust zich op de bodem. Met een speciaal toestel dat de ondergrond scant wordt over het terrein gereden om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen zonder ingrepen in de bodem te doen. Daarna worden op verschillende plaatsen op de site proefsleuven getrokken om oude bouwresten en grondverstoringen in de ondergrond te kunnen detecteren. Achteraf wordt de bodem geanalyseerd en zijn mechanische boringen eventueel noodzakelijk.

Door het onderzoek kan de impact ingeschat worden van de geplande restauratiewerken op het archeologisch erfgoed. Wanneer in de bodem erfgoedrestanten gevonden worden, worden de plannen zodanig aangepast dat we het erfgoed niet beschadigen. Wanneer dat niet mogelijk is, moet overgaan worden tot de archeologische opgraving van deze bouwresten.

Om de kosten van het onderzoek te dekken, ontvangt de gemeente een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Wil je meer weten over de restauratie van de Commanderij? Surf naar www.commanderijgruitrode.be