Ondersteuningsmaatregelen tegen de wolf

Gepubliceerd opvrijdag 26 jun 2020 om 08:34
De wolf is intussen al een tijdje terug in ons land. Wolven voeden zich in eerste instantie met wild. In sommige gevallen wordt echter ook kleinvee als een (gemakkelijke) prooi gezien. Om schade te voorkomen is het belangrijk om extra waakzaam te zijn en preventieve maatregelen te nemen.

Maatregelen

Een wolf-werende afsluiting is een afsluiting waar een wolf niet onder, niet door en niet over kan, én die bovendien afschrikt. Dat gebeurt door middel van een elektrische puls, die minstens onderaan (beneden 20 cm) en bovenaan (tot 120 cm) aanwezig is.Op de website van Natuur en Bos vind je de normen waaraan de afsluiting moet voldoen.

Subsidie om bestaande afsluitingen te optimaliseren

Als je je bestaande afsluitingen wilt aanpassen in functie van het weren van de wolf, kunnen die kosten gesubsidieerd worden. Die subsidie geldt enkel voor particulieren en voor landbouwers met een bruto bedrijfsresultaat van minder dan 40.000 euro.

Een subsidie kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier van Natuur en Bos.

Schadevergoeding

Om aanspraak te maken op een vergoeding van schade door wolven is het nemen van preventieve maatregelen huidig niet wettelijk verplicht. Wel moet de schade aangetoond kunnen worden. Vergoedingen lager dan 50 euro worden niet uitbetaald. Iedereen kan een schadevergoeding aanvragen, niet enkel veehouders.

Opdat de bevoegde instanties snel een terreinbezoek kunnen organiseren, worden schadelijders verzocht om een vermoedelijk schadegeval zo snel mogelijk telefonisch te melden bij de inspectiedienst van Natuur en Bos via 011 74 25 03.

Om het schadedossier te behandelen moet de schadelijder daarnaast een vergoedingsaanvraag indienen via het e-loket van Natuur en Bos. Dat gebeurt binnen twaalf werkdagen nadat de schade werd vastgesteld.

Wolf Fencing Team voor veehouders

Wolf Fencing Team Belgium is een vrijwilligersnetwerk dat via praktische en technische hulp veehouders wil ondersteunen. Met praktische hulp staan ze veehouders bij in en rond de wolventerritoria in België.

Ben je veehouder? En wil je graag gratis advies of hulp bij het nemen van maatregelen om schade door wolven te vermijden? Laat het weten via dit formulier.

Op https://www.natuurenbos.be/wolf vind je nog een handig overzicht van alle maatregelen die je tegen de wolf kan nemen.