Ondersteuning voor scholen

Hoewel Oudsbergen geen gemeentelijk onderwijs heeft, wil het gemeentebestuur de scholen zo goed en direct mogelijk ondersteunen. Zo dragen we bij aan de maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van Oudsbergen. Er wordt kort op de bal gespeeld tussen het schoolbestuur, de directie, de ouderraden en het gemeentebestuur.

We ontwikkelden een breed gedragen en vrijblijvend ondersteuningsaanbod. De scholen kiezen waarvan ze gebruik willen maken en stippelen zelf een pedagogisch traject uit. Daarnaast heeft onze gemeente veel expertise in huis om de directies en schoolbesturen te ondersteunen waar mogelijk.