Onderhoudssubsidie sportterreinen

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

Erkende sportverenigingen die een erpacht- of recht van opstal overeenkomst met het gemeentebestuur hebben.

Wanneer kan je een subsidievraag indienen?

De verenigingen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen jaarlijks een aanvraagformulier.

Hoe gaat het verder met deze subsidieaanvraag?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van onderhoudssubsidies.

Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?

De onderhoudssubsidies worden jaarlijks voor 31 maart uitbetaald. Enkel in 2020 wordt dit ten laatste op 31 mei 2020 uitbetaald.

Contact

Contact

UiTbalie

Adres
Gildenstraat 10 , 3660 Oudsbergen Troempeelke
Tel.
089 810 910
uit@oudsbergen.be

Openingsuren

Vandaag

Maak een afspraak via 089 810 100

Meer info UiTbalie