Onderhoudssubsidie sportterreinen

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

Erkende sportverenigingen die een erpacht- of recht van opstal overeenkomst met het gemeentebestuur hebben.

Wanneer kan je een subsidievraag indienen?

De verenigingen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen jaarlijks een aanvraagformulier.

Hoe gaat het verder met deze subsidieaanvraag?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van onderhoudssubsidies.

Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?

De onderhoudssubsidies worden jaarlijks voor 31 maart uitbetaald.

Contact

Contact

UiTbalie

Nu open
Adres
Gildenstraat 10 , 3660 Oudsbergen Troempeelke
Tel.
089 810 910
uit@oudsbergen.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 18:00
Meer info UiTbalie