Onderhoudswerken Muisvenstraat en Genitsstraat

Wat gaat er gebeuren?

De Muisvenstraat en Genitsstraat krijgen een nieuw wegdek en vernieuwde fietspaden. De straten zijn momenteel in slechte staat en hebben nood aan een onderhoud. De werkzone loopt vanaf het kruispunt met de Pastoriestraat in Gruitrode tot aan de parking van de sportzone in Meeuwen.

De uit te voeren werken:

 1. Huidige fietspaden in klinkers opbreken
 2. Asfalt van het wegdek affrezen
 3. Lijnvormige elementen (borduren etc.) op hoogte brengen
 4. Nieuwe toplaag wegdek aanbrengen
 5. Gekleurde toplaag fietspad aanbrengen
 6. Belijningswerken (inclusief ribbelmarkering tussen weg en fietspad)

Wanneer vinden de werken plaats?

De aannemer start op 5 augustus 2024 en werkt in totaal circa 20 werkdagen. We kiezen voor deze periode omdat het dan rustiger is op de weg.

Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan steeds wijzigen.

Fases en omleidingen

Fase 1

 • Opbraak oud fietspad en aanleg nieuw fietspad in de Muisvenstraat.
 • De werken worden per rijrichting uitgevoerd.
 • Eénrichtingsverkeer van Gruitrode naar Meeuwen is altijd mogelijk.
 • Verkeer van Meeuwen naar Gruitrode rijdt via Akkerstraat > N76 > Dampstraat > Ophovenstraat

Fase 2

 • Opbraak oud fietspad en aanleg nieuw fietspad in de Genitsstraat.
 • De werken worden per rijrichting uitgevoerd.
 • Eénrichtingsverkeer van Gruitrode naar Meeuwen is altijd mogelijk.
 • Verkeer van Meeuwen naar Gruitrode rijdt via Gruitroderbaan > Weg op Bree > Rietenstraat

Fase 3

 • Toplaag wegdek frezen in Muisvenstraat en daarna Genitsstraat
 • De werken worden per rijrichting uitgevoerd.
 • Omleidingen idem als in fase 1 en 2

Fase 4

 • Toplaag wegdek en fietspaden aanbrengen
 • Belijningswerken uitvoeren
 • Volledige weg afgesloten, dus geen doorgaand verkeer mogelijk!
Fase 4.1
 • Toplaag in Muisvenstraat vanaf centrum Gruitrode tot dubbele bocht (gendarmendraai)
 • Omleiding in beide richtingen via Akkerstraat > N76 > Dampstraat > Ophovenstraat
Fase 4.2
 • Belijningswerken in Muisvenstraat vanaf centrum Gruitrode tot dubbele bocht (gendarmendraai)
 • Toplaag in Muisvenstraat vanaf dubbele bocht tot Rietenstraat
 • Omleiding in beide richtingen via Akkerstraat > N76 > Dampstraat > Ophovenstraat
Fase 4.3
 • Belijningswerken in Muisvenstraat vanaf dubbele bocht tot Rietenstraat
 • Toplaag in Genitsstraat
 • Omleiding Muisvenstraat in beide richtingen via Akkerstraat > N76 > Dampstraat > Ophovenstraat
 • Omleiding Genitsstraat in beide richtingen via Gruitroderbaan > Weg op Bree > Rietenstraat
Fase 4.4
 • Belijningswerken in Genitsstraat
 • Omleiding in beide richtingen via Gruitroderbaan > Weg op Bree > Rietenstraat

Omleiding voor fietsers

Fietsers worden tijdens de hele duur van de werken in beide richtingen omgeleid via de Gruitroderbaan > Weg op Bree > Wijshagerkiezel > Leemakkerstraat.

Bereikbaarheid

De woningen in de werfzone blijven maximaal bereikbaar. Wanneer er asfalterings- en belijningswerken voor jouw deur plaatsvinden, kan je even niet over de straat rijden en parkeer je je auto best tijdig elders. De aannemer steekt één week op voorhand een briefje in de bus om je te waarschuwen.

Huisvuilophaling

Wanneer de werfzone toegankelijk is verloopt de huisvuilophaling zoals gewoonlijk via Limburg.net.

Wanneer de werfzone niet toegankelijk is wegens bv. asfaltering- of belijningswerken, verzamelt de aannemer de containers en vuilzakken. Zet je vuilnis op zondagavond al buiten en schrijf je huisnummer duidelijk op je container.

Blijf op de hoogte

Infovergadering

Op woensdag 5 juni 2024 organiseerden we een infovergadering in Cultuurpunt om de planning van de werken toe te lichten. 

Download de presentatie: 2024-06-05 Infovergadering onderhoud Muisvenstraat & Genitsstraat.pdf3 Mb(pdf) 

Vragen van de aanwezigen uit de infovergadering

V: Wordt er ook iets aan de snelheid in deze straten gedaan?

A: De politie gaat voor de werken al flitsen. Tijdens of direct na de werken worden er tijdelijk digitale snelheidsinformatieborden geplaatst om de automobilisten te sensibiliseren over hun snelheid. Daarna gaat de politie opnieuw extra controles uitvoeren. De maximumsnelheid blijft 70 km/u.

V: Worden de goten ook vernieuwd?

A: Niet over de hele lengte, maar de slechte stukken worden wel vernieuwd.

Spreek de aannemer aan

Heb je een vraag? Aarzel niet om iemand van het werfpersoneel aan te spreken. Zij helpen je graag verder.