OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn, of kortweg de OCMW-raad, bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen en reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

De samenstelling van de OCMW-raad is dezelfde als die van de gemeenteraad.

pdf bestandHuishoudelijk reglement OCMW-raad (646 kB)  - gepubliceerd op 17/12/2019