Nieuwe coronamaatregelen: wat zijn de gevolgen voor Oudsbergen?

Sinds 9 juni 2021 gelden er nieuwe maatregelen tegen corona. Dit zijn de gevolgen voor onze gemeente.

Mondmaskers verplicht

In België zijn mondmaskers verplicht als je de sociale afstand niet kan bewaken, zoals op het openbaar vervoer, in de horeca, in winkels, op drukke plaatsen,...

In Oudsbergen zijn mondmaskers ook verplicht:

 • in alle openbare gebouwen;

Na afspraak

De gemeentehuizen zijn enkel open na afspraak. De bibliotheken zijn gewoon geopend.

Overzicht alle maatregelen

Klik hier voor een overzicht van alle federale maatregelen.

Klik hier voor een overzicht van de Vlaamse maatregelen.

Begrafenissen, huwelijken en erediensten

Indoor:
Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet inbegrepen, mag tegelijkertijd aanwezig zijn voor de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw:

 • burgerlijke huwelijken;
 • ceremonies & erediensten en huwelijken;
 • begrafenissen en crematies en bezoek aan een begraafplaats in kader van een uitvaarceremonie.

Outdoor:
Een maximum van 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet inbegrepen, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten:

 • het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie;
 • voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol:
  o burgerlijke huwelijken. Hiervoor wordt de bestemde plaats bepaald door de gemeente;
  o de collectieve uitoefening van de eredienst;
  o de individuele uitoefening van de eredienst. 

Economie

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van het gemeentebestuur.

Tijdens toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers.

Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Meer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-toegelaten

Afval en recyclageparken

 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen op de recyclageparken van Limburg.net.

80-plussers

De Oudsbergse 80-plussers worden in de komende weken opgebeld om een eventueel isolement te doorbreken en indien nodig hulp te kunnen aanbieden. Ken je personen die hier nood aan hebben?

Ken je iemand die hulp nodig heeft?

Opgelet: de informatie op deze pagina kan nog bijgewerkt worden.