Nieuw gemeentewapen

Een werkgroep werkte verschillende ideeën voor een nieuw gemeentewapen uit. Vervolgens brachten 400 Oudsbergenaren een stem uit en kozen zo het nieuwe gemeentewapen.

Omschrijving

Het gemeentewapen van Oudsbergen werd voor de start van de gemeenteraad van 28 maart 2022 onthuld. Het werd door de inwoners verkozen nadat een werkgroep twee verschillende ontwerpen had uitgewerkt.

Enkele maanden geleden kreeg de Oudsbergenaar de kans om zelf een ontwerp in te sturen. De oproep leverde verschillende ideeën en geïnteresseerde Oudsbergenaren op. Er wordt een werkgroep opgericht, samengesteld uit vier geïnteresseerde inwoners, een gemeentelijk ambtenaar en de bevoegde schepen. Een van deze inwoners heeft een talent voor grafisch ontwerp en slaagde erin een aantal mooie ontwerpen op te maken. Na een aftoetsronde bij de Vlaamse Heraldische Raad bleven uiteindelijk twee ontwerpen over. De finale keuze lieten we aan onze inwoners.

Bijna 400 inwoners brachten hun stem uit. Het winnende gemeentewapen bevat knipogen naar het heden en het verleden. Het bestaat uit 8 gekleurde strepen, die verwijzen naar de 8 deelkernen van Oudsbergen. Het rood en geel aan de linkerzijde verwijst naar de kleuren van het historische Graafschap Loon. Het geel en groen aan de rechterzijde verwijst naar de duinen en bossen. De golvende blauwe lijnen die de kleurvakken scheiden, verwijzen naar de vele waterlopen en vennen in onze gemeente.

Het nieuwe gemeentewapen wordt in april ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna moet ook de Vlaamse regering een beslissing nemen, na advies van de Vlaamse Heraldische Raad.

Een wapenschild ontwerpen is geen eenvoudige opdracht. Heraldiek of wapenkunde is immers aan verschillende regels onderworpen. Zo is het aantal kleuren en vormen dat gebruikt kan worden beperkt.

Een gemeentewapen wordt nog maar weinig gebruikt. Nagenoeg alle gemeenten beschikken tegenwoordig immers over een modern logo, dat gebruikt wordt in het straatbeeld en voor communicatie. Voor het afstempelen van officiële documenten wordt het gemeentewapen wél nog gebruikt.

Timing

  • september 2021: oproep naar inwoners om lid te worden van de werkgroep
  • september 2021 - januari 2022: bijeenkomsten met werkgroep en overlegmomenten met Vlaamse Heraldische Raad
  • februari 2022: inwoners kunnen stemmen op hun favoriet ontwerp
  • 28 maart 2022: het winnende ontwerp wordt voorgesteld aan de gemeenteraad
  • 1 juli 2022: goedkeuring door Vlaamse regering
  • 14 oktober 2022: publicatie in Belgisch Staatsblad

Foto's

Aangepast op dinsdag 28 mei 2024 om 20:28