Moraliteitsattest

Haal dit document zonder afspraak af in een gemeentehuis

Inhoud

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een cafĂ© of een restaurant, uit te baten, hebt u een moraliteitsattest nodig. Dat attest bevestigt dat de aanvrager het recht heeft om gegiste en sterke dranken te schenken.

Een moraliteitsattest is niet helemaal hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Het zijn niet alleen de uitbaters die zo'n attest moeten hebben: ook de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten een moraliteitsattest hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders een attest hebben.
Personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen, hebben geen attest nodig.

Voor gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de gemeente Oudsbergen.

Procedure

U vraagt het moraliteitsattest aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

Als u het document voor uzelf afhaalt:

  • identiteitskaart (eID) of elektronische vreemdelingenkaart (eVK) 

Als u het document voor iemand anders afhaalt:

  • een volmacht van de betrokkene
  • een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

Kostprijs

Het moraliteitsattest wordt gratis afgeleverd.

Voor wie

  • Uitbaters
  • zaakvoerder of zijn aangestelde
  • inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen
  • medezaakvoerders als het een vennootschap betreft.

Contact