Mobilab

Wat is Mobilab?

"Een veilige en aangename schoolomgeving creëren zodat leerlingen zelf graag voor de fiets kiezen."

Dat willen we verwezenlijken met Mobilab. Mobilab is een initiatief van Innovatiesteunpunt, Mobiel21 en Landelijke Gilden dat op een participatieve manier samen met de schoolkinderen werkt aan een veilige schoolomgeving.

Wat doet Mobilab in Oudsbergen?

We willen kinderen ambassadeur van de fiets maken. Alle basisscholen in Oudsbergen kregen de kans om deel te nemen aan het project. De Daltonschool in Meeuwen en Royke in Gruitrode kozen ervoor om in te stappen.

Participatiesessies

In januari 2021 vonden er per school twee participatiesessies plaats met telkens een 15-tal leerlingen van de derde graad. We vroegen hoe de leerlingen naar school komen en hoe ze hier zelf naar kijken. Verder werd er met de leerlingen gebrainstormd over de ideale schoolomgeving.

Experimenten

Helden van de schoolstraat

Met de ideeën uit de participatiesessies wordt verder aan de slag gegaan om de schoolomgeving aan te pakken. De slogan "Helden van de schoolstraat" werd uitgekozen om een campagne mee uit te werken.

Verder is er voor beide schoolstraten een Parklet uitgewerkt die leerlingen en andere voorbijgangers motiveren om de fiets te blijven gebruiken. Een parklet is een mobiele ontmoetingsplaats die één of meerdere parkeerplaatsen inneemt en zo aantoont hoeveel ruimte auto’s in beslag nemen.

Veilige schoolroutes

In 2020 werd een schoolrouteplan opgesteld voor beide scholen. In samenwerking met de schooldirecties en wijkagenten zijn de meest veilige routes vanuit elke windrichting op een kaart uitgetekend.

Deze kaart wordt binnenkort aangeboden in beide scholen en de route wordt bewegwijzerd op straat.

Verkeerseducatie routes (VERO)

Tegelijk wordt in Meeuwen en Gruitrode een parcours voor een verkeerseducatieve route (VERO) uitgetekend. De scholen kunnen de VERO's gebruiken om hun leerlingen op te leiden, maar ook de ouders kunnen de routes gebruiken. De VERO's zijn circa 4 km en hebben als doel verschillende verkeerssituaties in de leefomgeving van de kinderen op een veilige manier aan te leren.

De VERO voor Opglabbeek is nog in ontwikkeling.

Na een paar maan­den vol­gt een eval­u­atie door het gemeen­tebestu­ur, mobiliteit­sex­perten en uit­er­aard de leer­lin­gen zelf, om te kijken welke testop­stellin­gen suc­ces hebben.