Stem Oudsbergen tot Meer Mobiele Gemeente

Gepubliceerd opdonderdag 23 jun 2022 om 09:58
Vind jij dat Oudsbergen zich voldoende inzet om toegankelijke mobiliteit voor iedereen te garanderen? Stem dan op Oudsbergen wie weet winnen we op 3 oktober de titel ‘Meer Mobiele Gemeente’.

Stem Oudsbergen tot Meer Mobiele Gemeente

Mobiliteit kan anders en beter. Welke acties onderneemt Oudsbergen om een toegankelijker openbaar domein te creëren?

  • Een samenwerkingsovereenkomst en coachingtraject met Inter, een organisatie die ondersteuning biedt om de omgeving beter te ontwerpen en toegankelijk te maken voor iedereen.
  • Aanpassingen in het openbaar domein, zoals de heruitvoering van bushaltes en aanpassing van fiets- en voetgangersoversteekplaatsen.
  • Herinrichting van de sportzone in Opglabbeek, waarbij we ervoor zorgen dat de zone maximaal toegankelijk is voor alle burgers, met en zonder beperking.
  • Realisatie van 15 fietspadprojecten, waarbij alle haltes op deze trajecten worden vernieuwd of aangepast.
  • Participatie met burgers. Samen met onze inwoners denken we na over hoe mobiliteit en toegankelijkheid in onze openbare ruimte nog beter kan.
  • Overleg met betrokkenen zoals BEWEL bij de ontwikkeling van een nieuw project. We voorzagen een extra busverbinding en veilige oversteekplaats op het bedrijventerrein in Opglabbeek zodat de werknemers zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
  • De ontwikkeling van de eerste Oudsbergse hoppinpunten met de uitrol van deelsystemen (de deelwagens in Opglabbeek en Meeuwen).

Lees het volledige dossier over toegankelijke mobiliteit in Oudsbergen

Vind jij na het lezen van deze acties dat Oudsbergen de titel Meer Mobiele Gemeente wel verdient? Stem dan nu!

Vervoerregio Limburg en de mobiliteitsswitch

In 2020 keurde de Limburgse vervoerregioraad het nieuwe openbaarvervoerplan voor de vervoerregio Limburg goed. Dankzij dat nieuwe plan kan het aanbod nog beter afgestemd worden op de vervoervraag van de reiziger. Daarbij streven we naar combimobiliteit: het gebruikmaken van verschillende vervoersmiddelen om je bestemming te bereiken. Dat doen we met zogenaamde hoppinpunten. Dat zijn vervoersknooppunten waar je je auto of fiets kan parkeren en kan overstappen op een ander vervoersmiddel zoals een deelauto, deelfiets of een bus.

Na invoering van het nieuwe openbaarvervoerplan, verdwijnen enkele haltes waarvan weinig gebruik wordt gemaakt. In Oudsbergen blijven er dan nog 106 haltes over, 58 haltes op het kern- en aanvullende net en 48 haltes op het functionele net. Een belangrijke doelstelling om deze mobiliteitsswitch te maken, is het toegankelijk maken van de haltes. Oudsbergen streeft ernaar om tegen 2030 100 procent van de haltes op het kern- en aanvullende net toegankelijk te maken voor personen met een motorische beperking en voor blinden en slechtzienden.