Mijn straatnaam of huisnummer verandert

Naar aanleiding van de fusie tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, verandert uw straat van naam. Samen met de Vlaamse overheid hebben we geprobeerd om de administratieve lasten die deze adreswijziging met zich meebrengt tot een minimum te beperken. Toch zal u zelf ook nog enkele acties moeten ondernemen, zoals uw nieuw adres doorgeven aan enkele instanties.

Wat wordt voor u geregeld?

De onderstaande zaken moet u niet laten aanpassen of worden automatisch voor u aangepast.

Algemeen

U hoeft niets te regelen met instanties die aangesloten zijn op het Rijksregister of bij het Centraal Referentieadresssenbestand. Dat zijn:

 • Rijksregister
 • FOD Financiën
 • Vlaamse Belastingsdienst, kadaster
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid (pensioen, tijdskrediet, kinderbijslag),
 • Ziekenfonds
 • bpost

Identiteitsbewijzen

 • Reispas en rijbewijs
 • Identiteitskaarten, kidsID’s en vreemdelingenkaarten moeten in de loop van 2019 worden aangepast. Daarvoor wordt u nog persoonlijk uitgenodigd.

Vergunningen en aktes

 • Jacht- en visverlof
 • Wapenvergunning
 • Omgevingsvergunning en bestaande bouw- en milieuvergunningen
 • Notariële aktes en leningsaktes
 • Energieprestatiedossier

Voertuigen en vervoer

 • Inschrijvingsbewijs en verkeersbelasting
 • Abonnement De Lijn

Dieren

 • Registratie van honden en katten
 • Identificatie van paarden, pony's en ezels

Pleziervaart

 • Vlaggenbrief
 • Vaarbewijzen

Wat moet u nog even afwachten?

Voor de volgende organisaties en producten wordt nog naar een oplossing gezocht:

 • Banken en verzekeringsmaatschappijen
 • Nutsbedrijven en telecom-operatoren
 • Identificatie en registratie van landbouwdieren
 • Abonnement NMBS
 • MOBIB-kaart

Wat regelt u zelf?

Houd vanaf nu in de gaten van wie u allemaal post krijgt. Zo kunt u een lijst opmaken van alle personen en diensten die u op de hoogte moet brengen. De onderstaande lijst kan dienen als leidraad.

 • Familie en vrienden
 • School, kinderopvang
 • Werkgever
 • Verenigingen waarvan u lid bent
 • Uitgeverijen waarbij u een abonnement hebt
 • Supermarkten

De volgende personen en organisaties verwittigt u bij uw volgend bezoek:

 • Huisarts, ziekenhuis, apotheek
 • Dierenarts
 • Garage
 • Notaris, advocaat

Wat doet bpost?

Wij geven uw nieuwe adres automatisch door aan bpost. Van bpost krijgt u gratis:

6 maanden ‘DoMyMove’, een service waarbij uw post gratis wordt nagezonden;

10 kaartjes met uwe nieuwe adres om uit te delen aan vrienden en familie.

Aanpassing identiteitskaarten

Alle inwoners van Oudsbergen moeten in de loop van 2019 langskomen om hun identiteitskaart, vreemdelingenkaart of kidsID te laten bijwerken. Dit duurt slechts enkele minuten. Wie moet langskomen, wordt persoonlijk verwittigd. We werken nog een plan uit om deze aanpassingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Inwoners waarvan de straatnaam en/of huisnummer wijzigt, komen eerst aan de beurt.

Deze aanpassing is gratis.