Mijn gemeentenaam, straatnaam of huisnummer verandert

Naar aanleiding van de fusie tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, verandert uw straat van naam. Samen met de Vlaamse overheid hebben we geprobeerd om de administratieve lasten die deze adreswijziging met zich meebrengt tot een minimum te beperken. Toch zal u zelf ook nog enkele acties moeten ondernemen, zoals uw nieuw adres doorgeven aan enkele instanties.

Alle info vind je in dit document.

Wat wordt voor u geregeld?

De onderstaande zaken moet u niet laten aanpassen of worden automatisch voor u aangepast.

Algemeen

U hoeft niets te regelen met instanties die aangesloten zijn op het Rijksregister of bij het Centraal Referentieadresssenbestand. Dat zijn:

 • Rijksregister
 • FOD Financiën
 • Vlaamse Belastingsdienst
 • Provinciale belastingdienst
 • Kadaster
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid (pensioenen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheidsuitkeringen, tijdskrediet, kinderbijslag)
 • Ziekenfonds
 • bpost

Identiteitsbewijzen

 • Reispas
  Een reispas moet niet aangepast worden, ook niet als er als geboorteplaats een gemeentenaam vermeld wordt die door de fusie niet langer zal bestaan. De reispas blijft geldig tot de uiterste geldigheidsdatum.
 • Rijbewijs

Vergunningen en aktes

 • Jacht- en visverlof
 • Wapenvergunning
 • Omgevingsvergunning en bestaande bouw- en milieuvergunningen
 • Notariële aktes en leningsaktes
  De vermelding in de akte moet correct zijn op het moment van het opmaken van de akte. Bij latere adreswijzigingen zijn er geen gevolgen voor de akte zelf.
 • Energieprestatiedossier

Voertuigen en vervoer

 • Inschrijvingsbewijs
  Het inschrijvingsbewijs van voertuigen moet niet meer aangepast worden bij adreswijzigingen. De controlediensten gebruik tegenwoordig een online databank om het juiste adres te achterhalen.
 • Verkeersbelasting
 • Abonnement De Lijn
 • MOBIB-kaart: je moet je gewijzigde adres niet doorgeven.
 • Abonnement NMBS

Dieren

 • Registratie van honden en katten
  Als je kat geregistreerd is in een andere databank dan CatID, dat moet je de adreswijziging wel zelf doorgeven aan deze databank.
 • Identificatie van paarden, pony's en ezels
 • Eigenaars van landbouwdieren moeten geen actie ondernemen. Rundveehouders wiens straatnaam wijzigt, zullen gecontacteerd worden door Dierengezondheidszorg Vlaanderen en gratis een aangepast paspoort voor hun dieren ontvangen.
 • Paardachtigen: de Belgische Confederatie van het Paard zal de adreswijzigingen zelf aanbrengen.

Pleziervaart

 • Vlaggenbrief
 • Vaarbewijzen

Telecom- en nutsmaatschappijen

Volgende nutsmaatschappijen hebben bevestigd dat zij de aanpassingen automatisch zullen doorvoeren op basis van de ter beschikking gestelde verschillijsten :

 • De Watergroep
 • Eandis namens Fluvius
 • EDF Luminus
 • Eneco
 • Engie Electrabel
 • Eni
 • Essent
 • Farys (TMVW)
 • Infrax namens Fluvius
 • Pidpa
 • Proximus
 • Telenet

Banken en verzekeringen

De koepelorganisaties Febelfin (financiële sector) en Assuralia (verzekeringsssector) hebben laten weten dat de banken en vezekeringen de adresgegevens zelf zullen aanpassen.

Aanpassing identiteitskaarten

Alle inwoners van Oudsbergen moeten in de loop van 2019 langskomen om hun identiteitskaart, vreemdelingenkaart of kidsID te laten bijwerken. Dit duurt slechts enkele minuten. Wie moet langskomen, wordt persoonlijk verwittigd. We werken nog een plan uit om deze aanpassingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Inwoners waarvan de straatnaam en/of huisnummer wijzigt, komen eerst aan de beurt.

Deze aanpassing is uiteraard gratis.

Wat regelt u zelf?

Houd vanaf nu in de gaten van wie u allemaal post krijgt. Zo kunt u een lijst opmaken van alle personen en diensten die u op de hoogte moet brengen. De onderstaande lijst kan dienen als leidraad.

 • Familie en vrienden
 • School, kinderopvang
 • Werkgever
 • Verenigingen waarvan u lid bent
 • Uitgeverijen waarbij u een abonnement hebt
 • Supermarkten

De volgende personen en organisaties verwittigt u bij uw volgend bezoek:

 • Huisarts, ziekenhuis, apotheek
 • Dierenarts
 • Garage
 • Notaris, advocaat

GPS

GPS- en navigatiesoftware leveranciers die gebruik maken van de services en data die de overheid ter beschikking stelt, zullen de adresgegevens in hun databanken automatisch kunnen aanpassen.  

De burger mag uiteraard niet vergeten om het eigen GPS-toestel te updaten.

Volgende kaartenleveranciers hebben bevestigd dat zij de aanpassingen zelf zullen doorvoeren op basis van de ter beschikking gestelde verschillijsten:

 • HERE
 • TomTom
 • Waze

Google Maps neemt wijzigingen niet automatisch over. Meldingen kunnen per adres/straat gebeuren via www.google.be/maps, rechts onderaan klikken op ‘feedback verzenden’ en de nieuwe straatnaam of adres doorgeven.  

Wat doet bpost?

Wij geven uw nieuwe adres automatisch door aan bpost. Van bpost krijgt u gratis:

6 maanden ‘DoMyMove’, een service waarbij uw post gratis wordt nagezonden;

10 kaartjes met uwe nieuwe adres om uit te delen aan vrienden en familie.