Melding van tijdelijke afwezigheid

Inhoud

Elke persoon moet worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar die persoon zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar u werkelijk gedurende het grootste deel van het jaar verblijft. Bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft, kan u terecht voor uw officiële documenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs.

Als u tijdelijk meer dan 3 maanden buiten de gemeente van uw hoofdverblijfplaats verblijft, moet u de dienst burgeradministratie van uw gemeente op de hoogte brengen. Uw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door uw tijdelijke afwezigheid. U blijft ingeschreven in de registers van uw gemeente.

Voorwaarden

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • een verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen in verband met uw gezondheid
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

Bijkomend moet u een hoofdverblijfplaats hebben waar u op elk ogenblik naar kan terugkeren. Je moet voldoende belangen behouden in België. vb. Bemeubelde woning of andere gezinsleden blijven in uw woning wonen.)

Procedure

U moet uw tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst burgeradministratie van uw gemeente. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden. Dit kan door dit formulier in te vullen en eventuele bewijsstukken mee te brengen

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. U kunt de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat u niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval wordt u afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Wanneer u meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op uw hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van uw tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover uw huidige woonplaats niet gekend is.

De dienst burgeradministratie registreert uw tijdelijke afwezigheid in uw rijksregisterdossier.

Bij uw terugkomst meldt u dit ook aan de dienst burgeradministratie. Zij doen het nodige in uw dossier.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Formulier melding tijdelijke afwezigheid
 • Eventuele bewijsstukken tijdelijke afwezigheid (bewijs buitenlandse studie, bewijs tijdelijke tewerkstelling buitenland, …..)

Kostprijs

Het melden van een tijdelijke afwezigheid is gratis.

Regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

Contact