Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren

Inhoud

Merkt u dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden? Dan kunt u dat melden aan de overheid.

Procedure

Lokale politie

In de volgende gevallen neemt u best contact op met de lokale politie:

  • de situatie is dringend
  • of u kent de eigenaar van de dieren niet
  • of de dieren zijn gevaarlijk (bijvoorbeeld bijtende honden).

Politiezone CARMA is bereikbaar via het nummer 089 39 14 10.

Nadat u uw melding heeft doorgegeven, zal er een interventieploeg de situatie ter plaatse gaan inschatten. Indien er effectief een inbreuk op de dierenwelzijn wordt vastgesteld, zal de eigenaar van het dier gecontacteerd worden. Er zal een proces verbaal opgesteld worden en indien nodig zal Politie CARMA beslissen om al dan niet het dier in beslag te nemen.

Bij een inbeslagname van het dier zal de inspectie van Dierenwelzijn ook gecontacteerd worden. Deze zal dan beslissen over de verdere toewijzing van het dier in kwestie.

Met meldingen over lawaaihinder (bijv. blaffende honden) of geurhinder kan u terecht bij de gemeente. 

Meldpunt van verwaarloosde of mishandelde dieren

Problemen met dierenwelzijn in Vlaanderen kunt u melden aan de dienst Dierenwelzijn via het online meldingsformulier voor verwaarloosde of mishandelde dieren, maar alleen als u de eigenaar van het dier kent. Kent u de eigenaar niet of is de situatie heel dringend, dan neemt u best contact op met de lokale politie (zie hierboven).

Probeer het formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Dit is belangrijk om het dier snel te kunnen vinden. Anonieme meldingen kunnen niet behandeld worden, maar discretie wordt verzekerd. De dienst dierenwelzijn volgt uw melding op, maar kan u niet verder op de hoogte houden van het dossier.

Wat kunt u melden?

  • Dierenmishandeling in woningen, kwekerijen, dierentuinen, asielen, weides, pensions, kermissen, ...
  • Aankoop van zieke dieren bij erkende kwekers.
  • Katten en honden die door particulieren te koop worden aangeboden op sociale media (bijv. Facebook) of zoekertjes-websites (bijv. Kapaza). 

Dieren in Brussel of Wallonië

In Brussel kunt u problemen met dierenwelzijn melden bij Leefmilieu Brussel.
In Wallonië kunt u problemen met dierenwelzijn melden bij de Unité Bien-être animal (UBEA).

Digitaal loket

Contact