Melden van schade door everzwijnen

Ondervond je schade door toedoen van everzwijnen vul dan het meldingsformulier in. Door de schade steeds te melden kan het probleem beter in kaart gebracht worden en kan bestrijding efficienter georganiseerd worden.