Melden van droogteschade

Inhoud

Ben je een landbouwer en heb je schade door extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte? Dan kan je een aanvraag doen om de commissie voor de vaststelling van schade aan teelten samen te roepen.

Op basis van de vaststelling van deze commissie krijg je een proces-verbaal (PV). Dit PV kan aan de belastingsaangifte worden toegevoegd als je bedrijf onder het forfaitair beslastingsstelstel valt. Het PV is niet meer nodig om een schadevergoeding uit het rampenfonds te ontvangen of een afwijking van de nitraatresidubepaling te bekomen. 

Schade door andere weersomstandigheden zoals hagel, wind of water meld je rechtsstreeks bij je brede weersverzekering.

Procedure

Verzamel bewijsmateriaal zoals luchtfoto's van de schade en vul het bijgevoegde aanvraagformulier in. Verstuur het aanvraagformulier via e-mail naar info@oudsbergen.be

Je meldt droogteschade best voor 1 september. In de loop van de maanden september en oktober worden de meldingen beoordeeld door de comissie voor de vaststelling van schade aan teelten. De PV's worden na de vaststellingen van de commissie opgemaakt en verzonden aan de aanvrager. 

Tot en met 31 december 2024 is er een overgangsperiode voor de schadevergoedingen bij landbouwrampen. Om tijdens de overgangsperiode een beroep te kunnen doen op het landbouwrampenfonds, moet je een brede weersverzekering afsluiten. Bij het afsluiten van een brede weersverzekering die minstens 25% van het totale teeltareaal betreft, kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de niet-verzekerde schade. 

Downloads