Marktbevraging sportzone Meeuwen

De  gemeente  Oudsbergen  overweegt  zijn  gronden  in  de  sportzone  Meeuwen  (geheel  of  gedeeltelijk)  te  verkopen  met  het  oog  op  een  nuttige  invulling  van  de  gronden  door  de ontwikkeling van nieuwe sport- en/of recreatieactiviteiten.  

De  gemeente  Oudsbergen  is  dan  ook  op  zoek  naar  kandidaten  die  geïnteresseerd  zijn  om  een  deel van de gronden aan te kopen voor de ontwikkeling van sport- of recreatieactiviteiten.  Geïnteresseerde  kandidaten  worden  uitgenodigd  een  dossier  in  te  dienen  overeenkomstig hetgeen voorzien in deze marktbevraging.

Opgelet: Deze marktbevraging gebeurt vrijblijvend, zonder enige vergoeding voor de kandidaten  en zonder enige verplichting in hoofde van de gemeente Oudsbergen om effectief over te gaan tot    een    gehele    of    gedeeltelijke    verkoop.    Deze    open    marktbevraging    maakt    geen  overheidsopdracht  uit  en  de  regelgeving  inzake  overheidsopdrachten  is  dan  ook  niet  van  toepassing.