Mantelzorg

Wanneer kan je erkend worden als mantelzorger? Voor wie kan je mantelzorger zijn?

Mantelzorg bied je aan een persoon die omwille van zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar is en afhankelijk is van zorg door anderen. Het gaat dus niet noodzakelijk om een familie- of gezinslid.

Niet iedere mantelzorger of mantelzorgsituatie is dezelfde:

  • Mantelzorgers kunnen samenwonen met de zorgbehoevende of de zorg net buitenshuis aanbieden.
  • Mantelzorgers moeten soms enkel hulp aanbieden op huishoudelijk vlak, of in andere gevallen ook bij de dagdagelijkse activiteiten, bewegingsactiviteiten en persoonsverzorging.
  • De drie meest voorkomende oorzaken van hulpbehoevendheid zijn: algemene beperkingen door ouderdom, een lichamelijke of motorische handicap en (beginnende) dementie of geestelijke achteruitgang. Uiteraard kan jouw mantelzorgsituatie nog helemaal anders zijn.
  • Sommige mantelzorgers nemen slechts sporadisch enkele mantelzorgtaken op. Anderen nemen zeer frequent een groot aantal verschillende soorten taken op of net enkele specifieke, dagelijkse mantelzorgtaken.

Een erkenningsvraag als mantelzorger vraag je aan bij je ziekenfonds. Je moet dan een verklaring op eer indienen. Het ziekenfonds beslist vervolgens om jou wel of niet de sociale rechten voor mantelzorgers toe te kennen.

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Als mantelzorger heb je mogelijk recht op een mantelzorgpremie. De toelage bedraagt 35 euro per maand en wordt jaarlijks uitgekeerd.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je bent mantelzorger van een zorgbehoevende persoon die in Oudsbergen is gedomicilieerd en thuis verzorgd wordt.
  • De zorgbehoevende persoon moet zijn zorgnood bewijzen aan de hand van het attest voor personen met een zorgnood. De zorgnood zal geëvalueerd worden door een arts op basis van verschillende criteria. Om in aanmerking te komen voor de toelage moeten er minimum twaalf punten behaald worden.

Alle informatie vind je op deze pagina

Mantelzorgverlof

Combineer je mantelzorg met een job? Dan kan je gebruikmaken van mantelzorgverlof. Het mantelzorgverlof is een thematisch verlof, net zoals het ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof. Met het mantelzorgverlof kan je als werknemer je werk volledig of gedeeltelijk onderbreken om voor een persoon in je omgeving te zorgen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet erkend zijn als mantelzorger van de persoon voor wie je het verlof wil opnemen (zie ‘Wanneer kan je erkend worden als mantelzorger?’). Voor de erkenning dien je contact op te nemen met je ziekenfonds.

Ondersteuning

Voel je dat het je als mantelzorger soms wat te veel wordt?

  • Zoek een vertrouwenspersoon en praat erover. Een luisterend oor doet wonderen.
  • Vraag aan anderen of zij een aantal mantelzorgtaken van je kunnen overnemen. Je moet niet alles alleen doen.
  • Regel praktische hulp. Schakel een thuisverpleegkundige of huishoudelijke hulp in.

Ken jij een mantelzorger? Vraag regelmatig hoe het met hem of haar gaat en bied een luisterend oor. Merk je dat hij of zij het moeilijk heeft? Probeer, indien mogelijk, een hand te helpen of help de mantelzorger om de stap naar bijkomende hulp te zetten.

Heb ook oog voor jonge mantelzorgers. In Vlaanderen zijn er naar schatting zo’n 20.000 tot 40.000 mantelzorgers van minder dan 18 jaar. Vaak zijn ze onzichtbaar. Ze beschouwen zichzelf niet als mantelzorgen en praten er dikwijls niet over met anderen.

Meer info of een vraag?

Heb je vragen over? Contacteer ons dan via 089/810 100 of info@oudsbergen.be

Voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger neem je contact op met je ziekenfonds.