Kortverblijf

Neem contact op om een afspraak te maken

Inhoud

Niet-Belgen die op een privéadres verblijven voor een periode van maximum 90 dagen moeten hun aanwezigheid melden bij het gemeentebestuur.

Een EU-onderdaan moet zich melden binnen de 10 werkdagen, een niet EU-onderdaan binnen de 3 werkdagen na aankomst in België.

Mensen die verblijven in een hotel, ziekenhuis of gevangenis moeten zich niet aanmelden.

 

Voorwaarden

  • U verblijft minder dan 90 dagen op een privéadres in België.
  • Indien u als niet EU-onderdaan visumplichtig bent, moet u een geldig C-visum hebben in uw paspoort.

Procedure

Om uw aanwezigheid te melden, volstaat het dat u zich aanbiedt bij de dienst burgeradministratie in een van beide gemeentehuizen. 

U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort, indien nodig met C-visum. Als niet EU-onderdaan moet u bovendien een recente pasfoto meebrengen.

EU-onderdaan

Na controle van de identiteitsdocumenten ontvangt u als EU-onderdaan een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter) voor maximum 90 dagen.

Niet EU-onderdaan

Na controle van de identiteitsdocumenten (eventueel met c-visum) en voorlegging van een recente pasfoto, ontvangt u als niet EU-onderdaan een aankomstverklaring (bijlage 3).

Deze aankomstverklaring is geldig voor de duur van het visum of voor max. 90 dagen voor de niet-visumplichtige niet EU-onderdanen.

Na het verstrijken van de melding van aanwezigheid of aankomstverklaring controleert het gemeentebestuur via de lokale politie of u daadwerkelijk het land heeft verlaten.

Iedereen die niet in staat is om het land te verlaten bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van de melding van aanwezigheid of de aankomstverklaring kan om redenen van overmacht, humanitaire redenen of om persoonlijke en ernstige redenen een aanvraag tot verlenging van verblijf vragen via de dienst burgeradministratie. 

Wat meebrengen

Eu-onderdaan

  • Geldige identiteitskaart of paspoort

Niet EU-onderdaan

  • Geldig paspoort al dan niet met C-visum
  • Recente pasfoto

 

Kostprijs

Het melden van uw aanwezigheid en het verkrijgen van een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter) of een aankomstverklaring (bijlage 3) is gratis.

Uitzonderingen

Mensen die verblijven in een hotel, ziekenhuis of gevangenis moeten zich niet aanmelden.

Voor wie

Iedere niet-Belg die maximum 90 dagen in België wil verblijven (uitgezonderd mensen die verblijven in een hotel of opgenomen zijn in een ziekenhuis of gevangenis).

Digitaal loket

Contact