Kompasnota

Van bij het begin van de fusievoorbereidingen was het duidelijk dat het beleid en het management niet zomaar twee organisaties in elkaar wilden schuiven. Ze wilden deze unieke kans gebruiken om maximaal na te denken over een referentiekader om de gemeente vorm te geven.

Dat referentiekader zit in deze kompasnota vervat. Het bepaalt waar de nieuwe gemeente voor wil staan, maar ook de ambities en de visie op dienstverlening en de organisatie. Deze nota biedt een raamwerk waarmee de gemeente Oudsbergen aan de slag kan.

Deze kompasnota bevat geen operationele keuzes. Het is geen beleidsplan of meerjarenbegroting en al zeker geen politiek verkiezingsprogramma. Wel kan ze hiervoor gebruikt worden, als toetssteen voor beleidsmakers, medewerkers en zelfs burgers bij de verdere uitbouw van Oudsbergen.

Downloads