Klusjesdienst

Een klusjesdienst kan ingeschakeld worden voor onderhoudswerken in en rond de woning.

U kunt beroep doen op de klusjesdienst voor:

  • kleine herstellingen in en rond het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)
  • schilderen, behangen, ….
  • tuinonderhoud; hier wordt onderscheid gemaakt tussen éénmalig tuinonderhoud zoals snoeiwerk, of regelmatig tuinonderhoud zoals grasmaaien.

Voorwaarden

Er geldt een inkomstenvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de klusjesdienst van het OCMW.

Procedure

U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.

Bij elke aanvraag voor de klusjesdienst zal de verantwoordelijke een afspraak met u maken om de inkomstenvoorwaarde te bekijken en te bespreken welke klussen u wil aanvragen bij de klusjesdienst.

Wat meebrengen

Om uw inkomsten te bewijzen is een rekeninguittreksel van uw maandelijkse inkomsten voldoende.

Bedrag

U betaalt een uurtarief hetgeen berekend wordt op uw maandelijkse inkomsten en uw sociale situatie.

Voor wie

Iedere inwoner die door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond de woning niet kan uitvoeren, kan een aanvraag indienen.

Contact