Klacht

Klacht indienen

Inhoud

Een klacht is een mondelinge, schriftelijke of digitale uiting van ontevredenheid over een product, handeling of gedraging (of van het achterwege blijven van een handeling of gedraging) door een personeelslid, een mandataris of een dienst van de gemeente of het OCMW.

Een klacht kan zowel betrekking hebben op:

 • het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
 • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie.

Een "handeling of prestatie" kan betrekking hebben op:

 • een behandelingswijze;
 • een termijn;
 • een beslissing.

Voorwaarden

Als u een klacht wil indienen, moet u zich kenbaar maken. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Procedure

Bent u ontevreden en wil u een klacht indienen, neem dan contact op met het gemeentebestuur van Oudsbergen. Dit kan via de website, per brief, per email, per telefoon of rechtstreeks met een medewerker.

We registreren uw klacht en noteren hierbij volgende gegevens:

 • contactgegevens van degene die de klacht indient
 • het onderwerp van je klacht

We gaan eerst na of uw klacht ontvankelijk is. De volgende klachten zijn niet ontvankelijk:

 • Anonieme klachten worden niet behandeld
 • Klachten over feiten die ouder zijn dan 2 jaar worden niet behandeld
 • Klachten over juridische procedures worden niet behandeld
 • Klachten die in het verleden al behandeld zijn, worden niet opnieuw behandeld.

Als de klacht niet behandeld wordt, krijgt u hier een schriftelijke melding van met de reden waarom we uw klacht niet behandelen. 

Als de klacht wel ontvankelijk is, dan krijgt u een schriftelijk antwoord binnen de 5 werkdagen na de registratie van de klacht. Indien er meer tijd nodig is om uw klacht te behandelen brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte en leggen we uit wat de volgende stappen zijn die we ondernemen. Bij de afhandeling van de klacht krijgt u opnieuw een bericht van ons. 

Bent u na de behandeling van uw klacht niet tevreden met het resultaat? Dan kan u in tweede instantie een klacht indienen bij de Vlaamse ombudsman via ombudsman@oudsbergen.be. Klik hier om meer te lezen over de werking van de Vlaamse Ombudsdienst.

Wat meebrengen

 • uw identiteitsdocument
 • eventuele documenten die uw klacht kunnen ondersteunen

Kostprijs

Het indienen en verwerken van de klacht is gratis.

Uitzonderingen

Volgende klachten worden niet behandeld:

 • anonieme klachten
 • klachten over feiten die ouder zijn dan 2 jaar
 • klachten over juridische procedures
 • klachten die in het verleden reeds behandeld zijn, worden niet opnieuw behandeld.

Digitaal loket