Kindvriendelijk Oudsbergen

Op 15 december 2020 ontving Oudsbergen het label ‘kindvriendelijke gemeente 2020 - 2025’. Een prestigieuze erkenning als beloning om kinderen en jongeren een centrale plaats te geven in alles wat de gemeente onderneemt. Maar wat houdt dit precies in?

Kindvriendelijk = mensvriendelijk

Een Oudsbergen waar het goed leven is voor kinderen en jongeren, is ook een gemeente waarin het aangenaam wonen is voor elke Oudsbergenaar. De Verenigde Naties zeiden in 1996 al dat het welbevinden van kinderen de ultieme indicator is voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur.

Hoe dan?

Bijvoorbeeld: kinderen en jongeren verplaatsen zich in de gemeente vaak te voet of met de fiets. Een mobiliteitsbeleid dat op hen is afgestemd, zorgt voor veiligere wegen voor iedereen. Net zoals strengere kwaliteitsnormen voor propere lucht of voldoende opvangmogelijkheden uiteindelijk alle inwoners ten goede komen.

Kinderen en jongeren tellen mee

Je leest het al: kindvriendelijkheid gaat over heel veel. Binnen alle domeinen moet er aandacht zijn voor de noden en behoeften van kinderen en jongeren. Van ruimtelijke ordening tot milieu. Van welzijn tot mobiliteit. Heel belangrijk is dat er naar hen geluisterd wordt, want alleen kinderen en jongeren zijn expert en ervaringsdeskundige als het over hun leefwereld gaat. Participatie is een belangrijke opdracht voor een kindvriendelijke gemeente.

Label

Oudsbergen kreeg het label ‘kindvriendelijke gemeente’ niet zomaar in 2020. Eerst werd een jaar lang onderzocht hoe kindvriendelijk Oudsbergen op dat moment was, wat goed ging en waar nog uitdagingen lagen. Daarna bepaalde het bestuur prioriteiten en werkte ze een ambitieuze strategie uit om de gemeente in de komende jaren nóg kindvriendelijker te maken. Uiteindelijk oordeelde een strenge jury in 2020 dat Oudsbergen een goede strategie en plannen heeft om aan een kindvriendelijke gemeente te werken en kende ze label toe aan Oudsbergen.

Hoe gaat het nu verder?

Nu Oudsbergen het label behaald heeft, wilt dat niet zeggen dat het werk klaar is. Dit is slechts een vertrekpunt om continue aan een kindvriendelijke gemeente te werken. De visie, strategische doelstellingen en acties voor een kindvriendelijk Oudsbergen geven weer hoe Oudsbergen zal werken aan een kindvriendelijke gemeente.

Kindvriendelijke projecten

Downloads