Kinderbijslag voor vluchtelingen

Inhoud

Gezinnen die erkend zijn als vluchteling of subsidiair beschermd zijn, hebben recht op het groeipakket. Er kan een aanvraag ingediend worden bij het kinderbijslagfonds. De sociale dienst van de gemeente Oudsbergen kan u hierbij helpen of u kan zelf de aanvraag online indienen.

Procedure

U dient een aanvraag in bij het kinderbijslagfonds tot het bekomen van het groeipakket. Er zal een dossier geopend worden. Van zodra uw dossier volledig is, zal het groeipakket uitbetaald worden.

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van uw gezinssituatie.

Voor wie

Erkende vluchtelingen of vluchtelingen die subsidiaire bescherming genieten.

Contact