Een kampplaats uitbaten

Jaarlijks logeren zo'n 8.000 jongeren in onze kampplaatsen. Dat maakt Oudsbergen een topbestemming voor kampgroepen. Heel het jaar door werken kampplaatsuitbaters zich uit de naad om kinderen en jongeren uit binnen- en buitenland een onvergetelijk kamp te bezorgen. 

Wil jij kampplaats uitbater worden? Dan moet je voldoen aan heel wat regels en voorwaarden. Op deze pagina kan je hierover meer info terugvinden. Je kan bij het gemeentebestuur en andere organisaties terecht voor ondersteuning, hulp en tips. 

Regels en voorwaarden

Omgevingsvergunning

Om je logies te kunnen uitbaten, moet je in de meeste gevallen beschikken ook over een omgevingsvergunning. Alle nodige info hierover vind je op deze pagina. Heb een vraag? Contacteer ons en de dienst vergunningen helpt je graag verder.

Vlaams Logiesdecreet

Wie toeristen laat overnachten, moet sinds 1 april 2017 voldoen aan de regels van het Vlaams Logiesdecreet. In deze brochure van de Vlaamse overheid vind je er alles over terug.

Voor het verhuren van een terrein, bedoeld voor openluchtrecreatieve verblijven, is er een uitzondering op het Logiesdecreet. Hieronder vallen verblijven waar jeugdgroepen tijdelijk in tenten overnachten.

  • Deze uitzondering is mogelijk tot maximaal 75 kalenderdagen per jaar, per terrein.
  • Op deze terreinen is het niet nodig om water, elektriciteit en sanitaire blokken te voorzien.
  • De eigenaar of de exploitant van de terreinen is verplicht om een melding bij de burgemeester te doen.
  • De eigenaar houdt ook in het oog of de bestemming van het terrein volgens de ruimtelijke ordening hierdoor niet in het gedrang komt. De dienst vergunningen kan je hierover verdere inlichtingen geven.

Kampreglement met GAS

Het gemeentelijk 'Kampreglement met GAS' bevat specifieke regels en verplichtingen voor de kampeerders en de kampplaatsuitbaters. Het reglement is van toepassing op alle verblijven op kampeerterreinen en in jeugdverblijfcentra voor georganiseerde en niet-georganiseerde groepen.

De jeugdverblijfcentra zijn eenvoudige tot goed uitgeruste accommodaties, van specifieke bivakhuizen tot verbouwde hoeves en weilanden voor tentenkampen.

Meer info en het volledige Kampeerreglement vind je op: www.oudsbergen.be/jeugdlogies en www.oudsbergen.be/groepen-op-kamp

Enkele belangrijke regels uit het reglement:

  • Elke uitbater van een kampeerterrein- of gebouw dient het Kampeerreglement te kennen en toe te passen.
  • Elk kampeerterrein- of gebouw beschikt over een huishoudelijk reglement.
  • Het huishoudelijk reglement maakt deel uit van het huurcontract en wordt uitgehangen op een goed zichtbare plaats.
  • Het huishoudelijk reglement bevat het Kampeerreglement. Uiterlijk bij de start van het kamp zorgt de uitbater dat de groepsverantwoordelijke dit reglement ondertekent.

Bij inbreuken op het reglement wordt de GAS-wet toegepast.

Brandveiligheid

Brandveiligheid is een essentiële voorwaarde waaraan elk logies in Vlaanderen moet voldoen. Elke uitbater van een logies, erkend of niet, moet een brandveiligheidsattest hebben. Een brandveiligheidsattest vraag je aan bij de burgemeester. Contacteer de lokale brandweer die de controle uitvoert

Meer info vind je op www.bwol.be en 089 65 33 33.

Digitaal interventiedossier (DIP)

Elke uitbater van een kamppeerterrein en/of jeugdverblijfcentrum moet een digitaal interventieplan hebben. Dit plan kan je opstellen met behulp van de informatie op deze pagina.

Een interventiedossier bevat alle detailinformatie over een site, zoals toegangen, gevaren, voorzieningen en contactpersonen. Het plan stelt de brandweer in staat om snel en efficiënt in te grijpen bij een incident.

Bij inbreuken op het Kampeerreglement wordt de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties toegepast.

Zodra je logies voldoet aan de verplichte basisvoorwaarden en de algemene uitbatingsnormen voor een kamer- of terreingebonden logies, dan mag je jouw logies beginnen uitbaten.

Ondersteuning, hulp en tips

Het gemeentebestuur staat steeds klaar om je als uitbater aan te moedigen om van elke logies in Oudsbergen een topvakantiebestemming te maken.

Wanneer je als uitbater voldoet aan de regels en voorwaarden, wordt jouw kampplaats opgenomen in diverse promotiekanalen. Bovendien geven we ieder jaar de ‘Kampeerbrochure’ en de ‘Kampplaatsen brochure’ uit. Hierin staat alle nodige informatie voor kampeerders en uitbaters van kampplaatsen. Download de brochures op deze pagina.

Wil je graag meer informatie? Contacteer ons dan via info@oudsbergen.be of 089 810 100.

Meer praktische tips:

  • Het Centrum voor jeugdtoerisme (CJT) ondersteunt alle jeugdverblijven en kampeerterreinen in Vlaanderen. Meer info vind je op www.cjt.be
  • Publiceer als uitbater je terrein op www.jeugdverblijven.be. Zo vinden groepen sneller jouw terrein terug.

Als toeristische ondernemer kan je ook terecht bij Visit Limburg. Zij begeleiden je in het proces. Meer info vind je op www.toerismewerkt.be of 011 30 55 00.

Vrije tijd, verenigingen en feestelijkheden