Juridische hulp

Iedereen kan verzeild geraken in een situatie die jurisdische vragen of problemen met zich meebrengt. In die omstandigheden is het nuttig dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. De jurist van het OCMW kan je informeren en adviseren.

De vragen of problemen kunnen van allerlei aard zijn:

 • relatieproblemen met partner of kinderen, echtscheiding, omgangsrecht, onderhoudsgeld, voogdij...
 • bewindvoering
 • schenkingen en nalatenschap
 • (ver)huren en (ver)kopen
 • financiële geschillen
 • schulden
 • gerechtelijke procedures
 • aanvraag pro deo advocaat
 • ...

Welke hulp mag je verwachten?

 • eerstelijnsadvies en -bijstand
 • bemiddelen met tegenpartij of met derden
 • helpen opstellen van brieven
 • doorvewijzen naar advocaat, notaris, ...

Procedure

Indien je beroep wil doen op de juridische dienst kan je contact opnemen met het onthaal voor een afspraak. 

Wat meebrengen

Je brengt best alle documenten mee die nodig zijn voor de bespreking van je dossier.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Uitzonderingen

De jurist gaat niet mee naar de rechtbank en stelt geen besluiten op in een rechtzaak.

Voor wie

Elke inwoner van de gemeente kan beroep doen op de hulp van de jurist.

Contact