Subsidie voor jubilerende verenigingen

Inhoud

Verenigingen die een 10-, 20-, 25-,… jarig bestaan vieren, kunnen hiervoor een subsidie ontvangen ter ondersteuning van de feestelijke activiteit naar aanleiding van het jubileum.  

Voorwaarden

De verenging organiseert een feestelijke activiteit naar aanleiding van één van onderstaande jubilea:

  • 10-, 20-, 30-, 40-, 50-, 60-,70-, 80- of 90-jarig bestaan;
  • 25-, 50-, of 75-jarig bestaan;
  • 100-jarig bestaan.

Procedure

De subsidie wordt ten laatste 6 weken voor de de activiteit aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Een bewijs van uitnodiging of bekendmaking van de activiteit dient als bijlage toegevoegd te worden bij de aanvraag.

De subsidie wordt uitbetaald nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. Er dienen geen extra bewijsstukken nadien aangeleverd te worden.

Kostprijs

De volgende bedragen worden per jubileum voorzien:

  • 10-, 20-, 30-, 40-, 50-, 60-,70-, 80- of 90-jarig bestaan: € 100
  • 25-, 50-, of 75-jarig bestaan: € 150
  • 100-jarig bestaan: € 200