Subsidie voor inleefreis of -stage

Inhoud

De gemeente Oudsbergen ondersteunt jongeren om een inleefreis of -stage te ondernemen. Inleefreizen zijn gunstig voor de ontwikkeling van jongeren en hun perceptie van de mondiale problematiek.

Voorwaarden

  • Een inleefreis heeft in hoofdzaak geen toeristisch motief, maar draagt een duidelijk engagement in zich inzake ontwikkelingssamenwerking.
  • De instantie die de inleefreis organiseert, moet een organisatie in BelgiĆ« of onderwijsinstelling zijn met voldoende expertise in de mondiale thematiek.
  • De duurtijd van de inleefreis of -stage bedraagt minimaal twee weken.

Procedure

  • Een aanvraag moet minimum twee maanden voor afreisdatum bij het gemeentebestuur ingediend worden via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.
  • Bij de aanvraag dient een officieel attest van de organiserende instantie gevoegd te worden.
  • Als de aanvraag aan alle criteria voldoet, wordt ze ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Kostprijs

De subsidie bedraagt 300 euro. Dit bedrag kan enkel gebruikt worden voor de aankoop van materialen die de plaatselijke bevolking in het betreffende land ten goede komen.

Voor wie

  • De aanvrager is inwoner van Oudsbergen, ouder dan 16 jaar en jonger dan 30 jaar. 
  • De aanvrager heeft deze subsidie nog niet eerder ontvangen.