Informatiebrochure en FAQ over afvalbelasting

 • 13 juni 2019

Samen met het aanslagbiljet van Limburg.net valt ook een informatiebrochure over deze afvalbelasting in de brievenbus. Hier kan je folder over deze directe inning digitaal lezen: pdf bestandFolder directe inning Oudsbergen (232 kB)

Wat is de afvalbelasting?

Het gemeentebestuur is verplicht om het huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken. Daarvoor werken we samen met alle andere Limburgse gemeenten (en Diest) in de intercommunale Limburg.net. Door de afvalophaling op grote schaal aan te pakken, is die veel goedkoper dan als we het zelf zouden doen.

Hoeveel bedraagt de afvalbelasting?

Elk gezin betaalt in principe een vergoeding van 110,29 euro voor de  basisdienstverlening. Het gemeentebestuur van Oudsbergen betaalt echter per gezin 70 euro bij, waardoor een Oudsbergenaar 40,29 euro voor de basisdienstverlening betaalt. Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming krijgen 25 euro korting en betalen 15,29 euro voor deze basisdienstverlening.

Hoe goed men ook sorteert, er zal altijd een minimumhoeveelheid huisvuil afgevoerd moeten worden. Om sluikstorten en stoken te voorkomen, wordt een quotum huisvuil aangerekend. Afhankelijk van de gezinssamenstelling van 1 tot 4 of meer personen varieert dat tussen de 90kg en 180 kg huisvuil per jaar. Om de hinder van huisvuil dat lang moet bewaard worden te voorkomen, zijn ook de eerste 12 ledigingen inbegrepen in dit quotum. De kostprijs bedraagt 19,20 euro voor een éénpersoonsgezin en 40,80 euro voor een gezin van vier of meer personen.

Heb je op het einde van het jaar nog kilo's van het quotum over? Dan worden die per 30 kilo overgebracht naar het volgende jaar. Heb je bijvoorbeeld nog 45 kilo over, dan wordt er 30 kilo overgebracht naar volgend jaar. Heb je nog 75 kilo over, dan wordt er 60 kilo overgebracht naar volgend jaar, enzovoort.

Totaalbedrag = kostprijs basisdienstverlening - € 70 korting + kostprijs quotum

De resultaten staan in onderstaande tabel.

Grootte gezin Gezinskost Aanrekening
quotum huisvuil
Tussenkomst
van de gemeente
Oudsbergen
Totaalbedrag
1 persoon 110,29 euro 19,20 euro
(60 kg * + 12 ledigingsbeurten)
70 euro 59,49 euro
2 personen 110,29 euro 30,00 euro
(120 kg + 12 ledigingsbeurten)
70 euro 70,29 euro
3 personen 110,29 euro 35,40 euro
(150 kg + 12 ledigingsbeurten)
70 euro 75,69 euro
4 personen of meer 110,29 euro 40,80 euro
(180 kg + 12 ledigingsbeurten)
70 euro 81,09 euro

* in de folder van Limburg.net stond hier foutief 90kg

Waaruit bestaat de basisdienstverlening?

In de basisdienstverlening zit vervat:

 • Veertiendaagse ophaling aan huis van huisvuil (inclusief uw quotum van een aantal kg huisvuil en 12 ledigingsbeurten).
  • pmd (exclusief de aankoop van pmd-zakken).
  • de gft-container (exclusief de ledigingskost van uw container).
 • Maandelijkse ophaling aan huis van papier en karton.
 • Ophaling aan huis van herbruikbare goederen of aflevering ervan bij een Kringwinkel.
 • Deponeren van glas en textiel in de containers verspreid over het grondgebied van Oudsbergen.

Ook inbegrepen is het gebruik van alle recyclageparken van Limburg.net. Recycleerbaar afval mag u er zonder beperking afleveren. Groenafval, zuiver bouwpuin en asbest kan u gratis naar het park brengen tot het quotum is bereikt. Vanaf dat moment betaalt u extra.

Is deze afvalbelasting een gevolg van de fusie?

Naar aanleiding van de fusie werden de verschillende belastingen samen bekeken:

 • De personenbelasting werd teruggebracht naar 6,5% (Limburgs gemiddelde is 7,5%)
 • De onroerende voorheffing werd behouden op het niveau van Opglabbeek: 1330 (Berekend volgens de oude berekeningscoëfficiënt, Limburgs gemiddelde is 1380. Volgens de nieuwe coëfficiënt is het 838.)
 • Invoering van de huisvuilbelasting (directe inning) met een tussenkomst van 70 euro per gezin.

Deze drie maatregelen zorgen ervoor dat de gemeente Oudsbergen in 2019 ruim 800.000 euro minder belastingen int vergeleken met 2017. Er werd gekozen voor de huisvuilbelasting om de kostprijs van de afvalverwerking duidelijk te maken. Er staat immers duidelijk weergegeven wat de basisdienstverlening kost om huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken.

Zijn er tegemoetkomingen?

Voor gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, is er een bijkomende tussenkomst van 25 euro.

Wat is het verschil tussen de afvalbelasting en de betalingsuitnodiging?

Aangezien je een jaarlijkse afvalbelasting ontvangt (waarin het quotum huisvuil inbegrepen is), krijg je minder betalingsuitnodigingen in de bus.

Wie gebruik maakt van de gft-ophaling en/of betalende afvalsoorten naar het recyclagepark brengt, krijgt in de loop van het jaar wel een betalingsuitnodiging om een voorschotbedrag te betalen. Dit voorschotbedrag wordt gebruikt om jouw gft-ledigingen en parkbezoeken af te rekenen.

Zodra het voorschotbedrag minder dan 15 euro bedraagt, ontvang je automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging. Het bedrag daarvan is een suggestie op basis van jouw historisch verbruik. Je kan ervoor kiezen om meer of minder te betalen.

Welke dienstverlening zit er niet in de afvalbelasting?

 • Aankoop van pmd-zakken: 3 euro/rol van 20 zakken.
 • Ledigingsprijs per kilo van gft-afval: 0,10 euro/kg gft.
 • Ophaling aan huis van grofvuil: 20 euro per ophaalbeurt met een maximum van 2 m³ grofvuil
 • Aflevering van volgende afvalsoorten op het recyclagepark: grond en hout, gemengd bouwpuin en gipsplaten, grofvuil en roofing.

Wat levert goed recycleren op?

Een normaal huisgezin dat goed sorteert, komt toe met het aangerekende quotum huisvuil. Wie meer huisvuil produceert dan het voorziene quotum, wordt na overschrijding van het quotum het volgende tarief aangerekend: 0,18 euro/kg + 0,70 euro per ledigingsbeurt.