Infomarkt op 14 februari over uitbreiding Sentower Park

Gepubliceerd opmaandag 30 jan 2023 om 11:31
Hippisch centrum Sentower Park in Opglabbeek wil uitbreiden. Ontdek de plannen en stel je vragen tijdens de infomarkt op 14 februari in den Ichter.

De uitbreidingszone ligt deels in agrarisch gebied. Dat moet recreatiegebied worden. Om de bestemming van het gebied te veranderen, stelt Provincie Limburg een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op. Het provinciebestuur hield rekening met de wens van het bedrijf om te groeien als ruitersportcentrum en met de belangen van de omgeving. De site moet een kwalitatieve invulling krijgen die de draagkracht van de omgeving ten goede komt.

Infomarkt op 14 februari

Wil je meer weten over de plannen? Kom dan naar de infomarkt op dinsdag 14 februari tussen 16 en 19 uur in den Ichter (Gildenstraat 16). Iedereen is welkom en krijgt er de kans om vragen te stellen. Inschrijven is niet nodig.

Bekijk de plannen vanaf 13 februari

Van maandag 13 februari tot en met zondag 23 april kan je de plannen inkijken. Dat kan op drie manieren:

Bezorg opmerkingen schriftelijk tot en met 23 april 2023:

  • per aangetekende brief gericht aan de Procoro (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening), Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • per e-mail aan procoro@limburg.be
  • tegen ontvangstbewijs op één van de gemeentehuizen in Oudsbergen.