Info voor vluchtelingen

Door de crisis in Oekraïne zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Ook ons land verwelkomt heel wat van deze vluchtelingen. Maar hoe gaat die opvang juist in zijn werk?

Het Agentschap Integratie & Inburgering maakte een overzicht van de reis- en verblijfsmogelijkheden en de rechtspositie van personen uit Oekraïne in België. Dit overzicht wordt geactualiseerd op basis van nieuwe info.

Aankomstverklaring en A-kaart

De Europese Unie heeft het bijzonder statuut 'Tijdelijk Ontheemde' geactiveerd. Dit betekent dat je als vluchteling uit Oekraïne geen verzoek om internationale bescherming (voordien asielaanvraag) moet indienen om hier bescherming te krijgen.
  • Na een registratie met screening in Brussel krijg je tijdelijke bescherming in ons land. Concreet kan je een elektronische A-kaart voor 1 jaar (verlengbaar) aanvragen. Met die A-kaart verkrijg je alle rechten zoals andere legaal verblijvende vreemdelingen (onder andere equivalent leefloon, aansluiting ziekteverzekering, toegang arbeidsmarkt, Groeipakket, enz.).
  • In afwachting van je registratie kan je al een aankomstverklaring uitvoeren in Oudsbergen. Dit is niet verplicht, maar dekt wel jouw aanwezigheid op Belgisch grondgebied tot je een attest van tijdelijke bescherming hebt.