Iets organiseren tijdens corona

  • Sinds 1 juli mogen evenementen onder strikte voorwaarden opnieuw doorgaan. Op de nationale veiligheidsraad van 20 augustus werd een versoepeling aangekondigd voor het maximumaantal toegelaten bezoekers op een evenement. Vanaf 1 september kunnen evenementen doorgaan met 200 personen binnen en 400 personen buiten.
  • Het dragen van een mondmasker en registreren van aanwezigen blijven verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen.

Hoe begin je eraan?

Zeker in coronatijden wil het gemeentebestuur van Oudsbergen weten wat er zich afspeelt op haar grondgebied. Daarom moet iedere activiteit, die vrij toegankelijk is voor publiek (gratis of betalend zowel binnen als buiten), beschikken over een goedkeuring van het schepencollege.

Aanvraag

Een ‘aanvraag openbare activiteit’ doe je door één van onderstaande aanvraagformulieren.

Voor activiteiten die niet openbaar zijn, maar waar wel grotere groepen mensen samenkomen, gebruik je het ‘meldingsformulier’. Denk aan kienavonden, ruilbeurzen, sporttornooien, dansshows ……

Je kan telkens kiezen of je materialen wil uitlenen of niet. Op de formulieren kan je aangeven of je subsidies wil aanvragen (buurtfeest), of je een weg wil afsluiten (politiereglement), of je een tapvergunning sterke dranken nodig hebt, of je een uitzondering wil op de geluidsnormen, ……

Een aanvraag doe je ten vroegste een jaar en ten laatste 6 weken voor het begin van de activiteit. Enkele weken na het indienen van je aanvraag krijg je al dan niet een goedkeuring voor je activiteit.

Bijkomend door corona

Samen met je aanvraag, vragen wij om je evenement af te toetsen aan de opgelegde coronamaatregelen door een risicoanalyse op te maken. Zo kan je zelf ook zien waar je op moet letten. Je doet dat door het Covid Event Risk Model (CERM) in te vullen via deze link

Je zal je eerst moeten registreren alvorens een eventscan te kunnen maken. Een kopij bezorg je samen met je aanvraag aan ons.

En nu aan de slag! 

Uitleenmaterialen

Erkende verenigingen, wijk- en buurtcomités, scholen, ouderraden, en andere Oudsbergse verenigingen en instellingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst. Lees meer.

Nuttige corona informatie:

Wil je meer weten over de corona-maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad of aparte protocollen per sector of federatie, hier enkele nuttige links:

Voor informatie kan je altijd terecht op het gemeentebestuur van Oudsbergen op dienst Vrije Tijd via het algemeen nummer 089/810100. Zij verbinden u graag verder naar de juiste dienst.