Iets organiseren tijdens corona

Hoe begin je eraan?

Iets organiseren in coronatijd is geen evidentie. De steeds wijzigende maatregelen in functie van de evolutie van de pandemie maakt plannen heel moeilijk.

Heb je toch plannen lees vooraf de geldende veiligheidsregels en protocollen die van toepassing zijn voor jouw sector. Zie links beneden onder 'nuttige corona info'.

Zeker in coronatijden wil het gemeentebestuur van Oudsbergen weten wat er zich afspeelt op haar grondgebied. Daarom moet iedere activiteit, die vrij toegankelijk is voor publiek (gratis of betalend zowel binnen als buiten), beschikken over een goedkeuring van het schepencollege.

Aanvraag

Er bestaan twee soorten aanvragen:

  • Een ‘aanvraagformulier voor openbare activiteit’. Dit gebruik je voor activiteiten of evenementen die toegankelijk zijn voor iedereen (gratis of betalend). Dit formulier gebruik je ook als er een politiereglement moet  worden opgemaakt, je een tapvergunning sterke drank wenst aan te vragen, een uitzondering wenst op de geluidsnormen, een subsidie voor buurtfeest wenst aan te vragen,...
  • Een ‘meldingsformulier’. Dit gebruik je voor activiteiten die zich richten op leden, familie en/of directe kennissenkring. Denk aan eetdagen, quizavonden, kienavonden, sporttornooien, dansshows, buurtfeesten,...

Afhankelijk van wat je wil organiseren kan je kiezen of je gebruik wil maken van de uitleendienst of niet. Zie formulieren beneden.

Een aanvraag doe je ten vroegste een jaar en ten laatste 6 weken voor het begin van de activiteit. Enkele weken na het indienen van je aanvraag krijg je al dan niet een goedkeuring voor je activiteit.

Bijkomend door corona

Samen met je aanvraag, vragen wij om je evenement af te toetsen aan de opgelegde coronamaatregelen door een risicoanalyse op te maken. Zo kan je zelf ook zien waar je op moet letten. Je doet dat door het Covid Event Risk Model (CERM) in te vullen via deze link

Je zal je eerst moeten registreren alvorens een eventscan te kunnen maken. Een kopij bezorg je samen met je aanvraag aan ons.

Naast dit formulier vragen wij een ‘draaiboek’ waarin je in telegramstijl aangeeft hoe je je activiteit coronaproof gaat organiseren. Dit draaiboek dient voldoende gedetailleerd te zijn. 

En nu aan de slag! 

Uitleenmaterialen

Erkende verenigingen, wijk- en buurtcomités, scholen, ouderraden, en andere Oudsbergse verenigingen en instellingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst. Lees meer.

Nuttige corona informatie:

Wil je meer weten over de corona-maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad of aparte protocollen per sector of federatie, hier enkele nuttige links:

Voor informatie kan je altijd terecht op dienst Vrije Tijd via het algemeen nummer 089/810 910. Zij verbinden u graag verder naar de juiste dienst.